Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Koncepce školství města Chrudimi 2018-2028

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Chrudim
Datum schválení
11.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2028
Na KŠ Chrudim 2018-2028 navazuje implementační dokument
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. Z/85/2017
TISK
i