Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimi (2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Chrudim
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - 2020
AP Chrudim 2020 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i