Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimi (2019)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Chrudim
Datum schválení
10.12.2018
Doba platnosti
2019 - 2019
AP Chrudim 2019 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i