Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán rozvoje města Chrudimi (2018)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Chrudim
Datum schválení
11.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2018
AP Chrudim 2018 je implementačním plánem k dokumentu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení č. Z/78/2017
TISK
i