Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

Akční plán Koncepce školství města Chrudimi (2018)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Chrudim
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2018 - průběžně
AP KŠ Chrudim 2018 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i