Chrudim
Znak Chrudim

Web provozuje NSZM ČR

Chrudim

tisk
i
zobrazit strukturu
  -  
Trunečková Šárka
JménoŠárka Trunečková , DiS.
Funkcekoordinátorka ZM
Telefon +420 469 657 100
E-mail
Adresa Resselovo náměstí 77, 53716, Chrudim
Hlavní činnosti
Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Indikátory - Trunečková Šárka

Číslo Indikátor Jednotka Vyhodnocení Zdroj Odp.
00.1.1 Index spokojenosti občanů města Chrudimě % Št
00.2.1 Ekologická stopa města Chrudimě gha/obyv. Št
01 Počet účastníků na veřejných projednáváních za rok osob Št

Globální Indikátory - Trunečková Šárka

Číslo Indikátor Jednotka Vyhodnocení Zdroj Odp.
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet mk
Št
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 mk
Št
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 mk
Št
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km mk
Št
D06 Počet km silnic a místních komunikací celkem (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km mk
Št
D07 Průměrný denní přepravní výkon MHD (průměr přepravených osob za den v kalend. roce) osob/den mk
Št
D08 Počet km silnic a místních komunikací s uplatněním zklidnění dopravy typu „zóna 30km/h“ (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km mk
Št
D09 Celková denní vzdálenost cest obyvatel km mk
Št
D10 Počet osobokilometrů MHD za kalend. rok celkem osobokilometry/rok mk
Št
D11 Počet osobokilometrů bezbariérové MHD za kalend. rok osobokilometry/rok mk
Št
D14 Počet veřejných budov (dle uvedené metodiky) ve městě/obci celkem počet mk
Št
D15 Počet bezbariérově přístupných veřejných budov ve městě/obci (dle uvedené metodiky) počet mk
Št
D17 Počet osobokilometrů MHD s pohonem na obnovitelné zdroje za kalend. rok osobokilometry/rok mk
Št
D20 Výše rozpočtu města/obce tis. Kč mk
Št
D21 Výše investic do dopravní infrastruktury (oprava, údržba, vybudování – platí zejm. pro komunikace III. třídy) tis. Kč mk
Št
D23 Existence dopravního plánu (plánu rozvoje dopravy) obce/města, který je v souladu s prioritami územního plánu měst 0/1 mk
Št
E111 Zapojení se do osvětových kampaní a programů zaměřených na energetiku (ano/ne) 1/0 Št
Z01 Střední délka života při narození – muži roky Št
Z02 Střední délka života při narození – ženy roky Št
Z03 Úmrtnost celková - počet zemřelých na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z04 Nemoci oběhové soustavy - počet zemřelých na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z05 Novotvary - počet zemřelých na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z06 Poranění (úrazy) a otravy - počet zemřelých na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z07 Úmyslné sebepoškození (sebevraždy) - počet zemřelých na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z08 Celkem - počet hospitalizací na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z09 Nemoci oběhové soustavy - počet hospitalizací na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z10 Novotvary - počet hospitalizací na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z11 Poranění (úrazy) a otravy - počet hospitalizací na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z12 Incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in sitů celkem bez dg. C44 - počet hlášených případů novotvarů na 100 000 evropské standardní populace počet Št
Z13 Sexuálně přenosné infekce - Syfilis - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z14 Sexuálně přenosné infekce - Kapavka - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z15 Tuberkulóza - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z16 Akutní průjmová onemocnění - salmonelóza - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z17 Akutní průjmová onemocnění - kampylobakterióza - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z18 Virová hepatitida - A - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z19 Virová hepatitida - B - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
Z20 Virová hepatitida - C - počet případů na 100 000 obyvatel počet Št
TISK
i