Český Brod
Znak Český Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Český Brod

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2018-2019)

1. KO 1 VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ + KO 4 BYDLENÍ

1.1 Dobudování chybějících vodovodních řádů P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
https://lotus.cesbrod.cz:3130/MUCB/zbp.nsf/Pohled.xsp

Globální popis:
Realiazce 2019-2020

Náměty / Záměry:
Definice:
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "A", ulice Rokycanova, Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "B", lokalita Na Křemínku - výstavba nového vodovodu
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "C", ulice Nábřežní - výstavba nového vodovodu
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "D", ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany - propojení řadů
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "F", ulice Jungmannova - výstavba nového vodovodu, propoj do ulie Tuhorazské
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "G", ulice Bezručova, Žižkova - propojení vodovodů
Doplnění vodovodní sítě Český Brod - Část "H", ulice Polomská, Tovární - nový vodovodní řad

1.2 Revitalizace zeleně a otevření parku v areálu nemocnice P

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Projekt Živá zahrada, realizace 2018 -2019.

1.3 Rekonstrukce náměstí P

Náměty / Záměry:
V 2018 několik variant studií, seznámení s občany. Realizace 2019 - 2022.

1.4 Odstranění štěrkových cest P

Popis / Komentář:
Zmapování aktuálního stavu, vyčíslení finančních nákladů, shánění dotačních prostředků.

Náměty / Záměry:
Na realizaci zvelebeních cest se pracuje průběžně.

1.5 Realizace protipovodňových opatření

Náměty / Záměry:
Záměr, hledají se finanční prostředky.

2. KO 3 DOPRAVA

2.1 Řešení bezpečného přechodu a křižovatky u ZZN P

Náměty / Záměry:
Vypracování projektu Kruhový objezd u ZZN - I. etapa. Realizace 2018 - 2019.

2.2 Řešení parkovacích míst na sídlišti a v centru města P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Počet parkovacích míst v centru a na sídlišti souvisí s realizací parkovacího dobu v areálu ZZN. Na sídlišti se počítá s podzemním parkovištěm - idea je ve fázi studie. Budou se hledat finanční prostředky.

Náměty / Záměry:
Studie 2019

2.3 Přechod do Zahrad (přes silnici I. třídy č. I/12 - tzv. Kolínskou) P

Náměty / Záměry:
Záměr priority v jednání viz. https://www.cesbrod.cz/item/jak-se-bude-resit-nebezpecna-krizovatka-u-ceskeho-brodu

3. KO 5 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

4. KO 6 BEZPEČNOST + KO 9 ŘÍZENÍ ROZVOJE, SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE

4.1 Rekonstrukce prostor pro vyřízení agend cestovních dokladů, občanských průkazů a služebny městské policie P

Náměty / Záměry:
V 2018 studie a projekt. 2018 - 2019 realizace.

5. KO 8 VZDĚLÁVÁNÍ

5.1 Přístavba ZŠ Žitomířská P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
2018/10P

Globální popis:
Realizace 2019

Náměty / Záměry:
V 2018 je zpracována studie, hledá se dotační titul.
Příloha:
tiskova_zprava_zs_tyrsova_2019.pdf [596.2 kB, pdf]

5.2 Dohoda s KÚ o využití areálu SOŠ Liblice P

Náměty / Záměry:
Od 2017 je námět v jednání.

6. KO 10 REKREACE, SPORT, KULTURA, AKTIVITY VOLNÉHO ČASU

7. PANEL MLADÝCH (VŠECHNY OBLASTI)

8. KO 2 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY + KO 7 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY

TISK
i