Český Brod
Znak Český Brod

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Český Brod

Komunitní plán zdraví a kvality života Český Brod (2017-2018)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. KO 1 VZHLED MĚSTA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZELEŇ + KO 4 BYDLENÍ
1.1 Zajištění kvalitní výsadby a údržby zeleně
1.2 Výměna povrchu štěrkových ulic
2. KO 3 DOPRAVA
2.1 Řešení bezpečného přechodu a výjezdu od nádraží na křižovatce u ZZN
2.2 Umístění přechodu pro chodce v Žižkově ul. (u obchodu Barvy laky)
3. KO 5 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
3.1 Zřízení taxi pro seniory
3.2 Rekonstrukce budov v areálu nemocnice
4. KO 6 BEZPEČNOST + KO 9 ŘÍZENÍ ROZVOJE, SPRÁVA MĚSTA A SPOLUPRÁCE
4.1 Proměna parku za nemocnicí na rekreační zónu s cyklostezkami a sportovišti
5. KO 8 VZDĚLÁVÁNÍ
5.1 Rekonstrukce MŠ Kollárova
5.3 Zajištění bezbariérového přístupu do knihovny - výtah (č.p. 1)
5.4 Doplnění materiálního vybavení ZŠ Tyršova
6. KO 10 REKREACE, SPORT, KULTURA, AKTIVITY VOLNÉHO ČASU
6.1 Vybudování cyklostezek
6.2 Rekonstrukce sportovního areálu na Kutilce
6.3 Rekonstrukce bazénu - koupaliště
7. PANEL MLADÝCH (VŠECHNY OBLASTI)
7.1 Prohloubení spolupráce školních parlamentů s městem
7.2 Vybudování zázemí pro volný čas náctiletých
8. KO 2 PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY + KO 7 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY
8.1 Rekonstrukce kostela sv.Havla
TISK
i