Červená Voda
Znak Červená Voda

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Červená Voda

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje obce Červená Voda 2018-2031 [akt. 2021]

1. Živá obec

1.1 Rozvíjet společenský a spolkový život

Deskriptory:
XV. Kultura

1.2 Zvyšovat prestiž obce

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.3 Zpomalit nebo zastavit odcházení lidí z obce

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

1.4 Podpořit aktivní zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do společenského života

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování

2. Obecní infrastruktura

2.1 Investovat pro zvýšení kvality infrastruktury a bezpečnosti při pohybu na komunikacích v obci

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XI.a silniční doprava

2.2 Spojovat investiční záměry obce se záměry kraje a dalších celků včetně podnikatelů

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

2.3 Využívat dotační tituly

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

3. Veřejná prostranství a budovy občanského vybavení

3.1 Revitalizovat a budovat veřejná prostranství

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

3.2 Revitalizovat a budovat budovy občanského vybavení

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

4. Rozvoj sportu

4.1 Rekonstruovat a modernizovat infrastrukturu pro sport a rekreaci

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.2 Vystavět nová zařízení pro sport a rekreaci

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.3 Podporovat jednotlivce, skupiny a spolky se zaměřením na sport

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

5. Rozvoj místních částí

5.1 Modernizovat infrastrukturu v místních částech

Deskriptory:
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)

5.2 Pečovat o sakrální památky v místních částech

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

5.3 Podporovat komunity místních částí

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací

5.4 Podporovat rozvoj turistického ruchu

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch

6. Partnerství a příhraniční spolupráce

6.1 Posílit partnerskou spolupráci na obecní, regionální a národní úrovni

Deskriptory:
XVII.a legislativní a regulační prostředí

6.2 Posílit partnerskou spolupráci na přeshraniční úrovni

Deskriptory:
XX.i Evropská unie
TISK
i