Červená Voda
Znak Červená Voda

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Červená Voda

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje sportu v obci Červená Voda 2018-2031 [akt. 2021]

1. Cíle koncepce rozvoje sportu

1.1 Rekonstruovat a modernizovat infrastrukturu pro sport a rekreaci (počet funkčních/modernizovaných zařízení)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Vystavět nová zařízení pro sport a rekreaci

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Podporovat jednotlivce, skupiny a spolky se zaměřením na sport

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i