Bystřice (nad Olší)
Znak Bystřice (nad Olší)

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bystřice (nad Olší)

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Bystřice (nad Olší)Strategický plán obce Bystřice 2017-2023
1.1 PROAKTIVITA – Aktivní spolupráce a prosazování zájmů Bystřice na všech úrovních veřejné správy viz dokument »
1.2 FINANCOVÁNÍ – Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování pro rozvoj obce a jejího okolí viz dokument »
1.3 INVESTICE – Aktivní spolupráce a komunikace se zaměstnavateli a investory viz dokument »
1.4 TECHNOLOGIE – Příprava a adaptace infrastruktury obce a úřadu na nové technologie a digitalizaci viz dokument »
2.2 VEŘEJNÝ PROSTOR – Kultivace veřejného prostoru pro aktivní život a na základě potřeb obyvatel viz dokument »
3.3 PARTICIPACE – Podpora aktivního zapojení obyvatel do veřejného života a místní samosprávy viz dokument »
3.4 SOUŽITÍ – Rozvoj meziobecní a přeshraniční spolupráce a podpora harmonického národnostního soužití viz dokument »
4.3 BEZPEČNOST – Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel viz dokument »
4.4 ŘÍZENÍ – Zefektivnění řízení a organizace úřadu a příspěvkových organizací viz dokument »
TISK
i