Bystřice (nad Olší)
Znak Bystřice (nad Olší)

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Bystřice (nad Olší)

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"

Strategický plán obce Bystřice 2017-2023

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Aktivita a spolupráce
1.1 PROAKTIVITA – Aktivní spolupráce a prosazování zájmů Bystřice na všech úrovních veřejné správy
1.2 FINANCOVÁNÍ – Aktivní vyhledávání externích zdrojů financování pro rozvoj obce a jejího okolí
1.3 INVESTICE – Aktivní spolupráce a komunikace se zaměstnavateli a investory
1.4 TECHNOLOGIE – Příprava a adaptace infrastruktury obce a úřadu na nové technologie a digitalizaci
2. Zdraví a pohoda
2.1 VZDĚLÁVÁNÍ – Péče o děti a mladé a zabezpečení kvality a dostupnosti vzdělání v každém věku
2.2 VEŘEJNÝ PROSTOR – Kultivace veřejného prostoru pro aktivní život a na základě potřeb obyvatel
2.3 VOLNÝ ČAS – Podpora možnosti pestrého volnočasového vyžití pro všechny generace (spolky, kroužky)
2.4 ZDRAVÍ – Podpora pohybových a sportovních aktivit v obci a zdravého životního stylu
3. Soužití a solidarita
3.1 SPOLUPRÁCE – Zajištění kvalitní péče o seniory, důstojného stárnutí a zapojení do aktivního života
3.2 PODNIKAVOST – Podpora živnostníků a drobného a středního podnikání
3.3 PARTICIPACE – Podpora aktivního zapojení obyvatel do veřejného života a místní samosprávy
3.4 SOUŽITÍ – Rozvoj meziobecní a přeshraniční spolupráce a podpora harmonického národnostního soužití
4. Pořádek a správa
4.1 DOPRAVA – Výstavba a oprava potřebných chodníků a cest a vyřešení problémů s parkováním
4.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – Ochrana životního prostředí, snížení znečišťování ovzduší, zajištění dostatku vody, efektivní nakládání s odpady, podpora obnovitelných zdrojů energie
4.3 BEZPEČNOST – Zvýšení pocitu bezpečí obyvatel
4.4 ŘÍZENÍ – Zefektivnění řízení a organizace úřadu a příspěvkových organizací
TISK
i