Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Územní energetická koncepce statutárního města Brna (2018)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
4.9.2018
Doba platnosti
2018 - průběžně
TISK
i