Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brno

Koncepce sportu města Brna 2018-2030

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
10.4.2018
Doba platnosti
2018 - 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení na ZZM č. Z7/38
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano -- -- -- v průběhu kalendářního roku 1 rok
TISK
i