Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brno

Koncepce rodinné politiky města Brno (2008)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Koncepce rodinné politiky města Brno (2008)
[K rodinné polit. Brno 2008]
Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
27.5.2008
Doba platnosti
2008 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument popisuje situaci rodinné politiky města Brna a devět hlavních oblastí její podpory: komunikace s rodinami; služby pro rodiny; slučitelnost rodiny a zaměstnání; městský prostor přátelský rodinám; monitoring situace rodin v Brně; spolupráce a výměna zkušeností mezi městem Brnem a jinými show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení na ZZM č. Z5/015
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne -- -- -- neuvedeno neuvedeno
TISK
i