Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Koncepce prevence kriminality ve městě Brně 2017-2021

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2017 - 2021
TISK
i