Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Generel cyklistické dopravy na území města Brna (2010)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2010 - průběžně
TISK
i