Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Brno

Energetická koncepce statutárního města Brno [akt. 2005]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
neuvedeno
Poslední aktualizace
2005
Doba platnosti
2005 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce se skládá z rozboru trendů vývoje poptávky po energii; rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií; hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie; hodnocení ekonomicky využitelných úspor; řešení energetického hospodářství území, včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na show
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne -- -- -- neuvedeno neuvedeno
TISK
i