Brno
Znak Brno

Web provozuje NSZM ČR

Brno

Aktualizace informační strategie města Brna na období 2020-2024

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Brno
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - 2024
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
-- -- -- -- 1 rok 1 rok
TISK
i