Břeclav
Znak Břeclav

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaBřeclav › Strategické dokumenty  

Břeclav

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i
Web ke strategiím

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnostDokument Od Do
Akční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022 2020 2022
Dopravní studie Břeclav (2013) 2013 --
Generel bezbariérových tras a bezbariérové dopravy na území města Břeclavi (2011) 2011 --
Generel cyklistické dopravy ve městě Břeclav (2014) 2014 --
Generel odvodnění města Břeclav (2010) 2010 --
Informační strategie města Břeclav (2015) 2015 --
Komunikační strategie městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Břeclav 2020-2022 2020 2022
Koncepce prevence kriminality města Břeclav 2019-2022 2019 2020
Koncepce sociálního bydlení ve městě Břeclavi 2020 2020 --
Koncepce správy majetku města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Metodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015) 2015 --
Místní komunikační plán města Břeclav 2020-2022 2020 2022
Plán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026 2017 2026
Plán rozvoje sportu města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategický plán rozvoje města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategický plán rozvoje městského úřadu Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje ICT města Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje služeb zajišťovaných městem Břeclav 2022-2030 2022 2030
Strategie rozvoje sportu ve městě Břeclavi 2018-2022 2018 2022
Strategie rozvoje úřadu Břeclav (2015) 2015 --
Územní plán Břeclav (2017) 2017 --
Dokumentů: 22

..archiv show
TISK
i