• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Pelhřimov (2015)

Program

Oslava "Dne Země" v Pelhřimově se blíží, oslavte ho s námi!

Město Pelhřimov prostřednictvím Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Pelhřimov připravuje ve spolupráci se svými partnery, především pak se Střediskem ekologické výchovy Mravenec, na čtvrtek 23. dubna do Děkanské zahrady v Pelhřimově veřejnou oslavu Dne Země.
V tento den budou moci příchozí od 9.00 do 16.00 hodin strávit příjemné chvíle v přírodě a s přírodou a vyzkoušet si své znalosti a dovednosti prostřednictvím soutěží a aktivit s environmentální tématikou.

Na pokrytí části nákladů spojených s realizací této akce byla Městu Pelhřimov poskytnuta dotace z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Příloha

Fotografie

Pelhřimov (Den Země 2015)

Foto/Obrázek   Foto/Obrázek 2   Foto/Obrázek 3   Foto/Obrázek 4
TISK
i