• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Orlová (2010)

Program

Den Země 2010 v Orlové

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, se poprvé slavil před čtyřiceti lety. V České republice se konají oslavy Dne země již 20 let a také letos se ke kampani připojí Zdravá města, obce a regiony. Osvětové akce budou zaměřeny na poznávání a praktickou ochranu přírody, ale také na úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, ochranu klimatu. Na mezinárodním poli vrcholí v souvislosti se čtyřicetiletým trváním kampaně Den Země aktivity zaměřené na podporu globální „zelené ekonomiky“ jako prostředku k ochraně klimatu.

Město Orlová se, stejně jako v předchozích letech, i letos připojí k oslavám Dne Země. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a komisí Zdravého města a MA21 připravili pro občany bohatý program v rámci těchto oslav. Třídenní program se uskuteční ve dnech 20. až 22. dubna v prostorách Domu dětí a mládeže v Orlové-Lutyni. Letošní rok je zaměřen na ochranu evropských šelem. V rámci programu je možno absolvovat prohlídku přírodovědného oddělení se shlédnutím spousty živých zvířat, jsou připravena také ekologická témata a různé soutěže pro děti.

Vedení města, spolu s Domem dětí a mládeže Orlová, odborem školství, kultury a sportu a komisí Zdravého města a MA21 co nejsrdečněji zve všechny všechny občany města bez rozdílu věku k účasti na této tradiční akci.

Foto/Obrázek

Fotografie

Den Země v Orlové

Foto/Obrázek   Foto/Obrázek 2   Foto/Obrázek 3   Foto/Obrázek 4   Foto/Obrázek 5

Tisková zpráva

Den Země v Orlové

Příloha
TISK
i