• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Den Země

Kopřivnice (2010)

Program

Přehled akcí ke Dni Země 2010

Co všechno je v Kopřivnici připraveno v rámci kampaně Den Země? Nahlédněte do přehledu dalších akcí, které budou v Kopřivnici realizovány partnerskými organizacemi.
Příloha

Medializace

Plakát na 3. akci ke Dni Země - "Likvidace autovraků"

V Kopřivnici jsme v rámci kampaně Den Země nezapomněli ani na dospělé, kteří mohou nechat ZDARMA zlikvidovat svá nepojízdná auta.
Příloha

Plakát na 2. akci ke Dni Země - "Pohádkový les"

Soutěžní trasa Pohádkovým lesem pro děti, letos opět ve spolupráci se sousedním městem Štramberk a dalšími pratnery PZM a MA21. Po trase budou děti plnit různé ekologicky zaměřené aktivity.
Příloha

Plakát na 1. akci ke Dni Země - "EKOVÝSTAVA 2010"

Výstava výrobků dětí z mateřských škol a školních družin. Díla budou vyrobena z různých odpadových materiálů přímo v centru města. Hravým a tvořivým přístupem jsou děti vedeny k třídění odpadů a získávají informace o jeho dalším zpracování.
Příloha
TISK
i