Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

XI/2019

Připravujeme

Strategie rozvoje POHYBU a SPORTU ve městě - příklady dobré praxe, finance | leden 2020

Dne 24. ledna 2020, návazně na konferenci Národní sítě Zdravých měst 2020 „Síťujeme a podporujeme obce, proběhne v Olomouci odborný seminář zaměřený na podporu pohybu a aktivní trávení volného času a sportu ve městech a obcích. Jeho cílem je představit možnosti, jak mohou územní samosprávy pohyb aktivně podpořit, jak jej koncepčně naplánovat a financovat.

Zazní příklady z praxe a témata…
… role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
… zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
… využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci a sport
… město přátelské dětem: jak na svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou
... příklady z praxe měst.

Seminář zaštítila náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová. Mezi prezentujícími odborníky bude vedoucí české Kanceláře WHO v Praze, pan Srdan Matic, odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci jakožto hlavního partnera akce, z ČVUT v Praze či statutárního města Jihlava.

Akce je určena zejména zájemcům z řad politického vedení měst a obcí, pracovníkům úřadů s gescí v oblasti školství, kultury a sportu, odborům sociálním a zdravotním, rozvoje ad.

Přijďte diskutovat s odborníky a praktiky. Program akce a registrace ZDE.

Těšíme se na Vaši účast. 

Konference NSZM 2020: "Síťujeme a podporujeme obce"

... přijeďte na výroční konferenci a navazující odborný seminář ve dnech 23 a 24. ledna 2020 v Olomouci

konference

Stalo se

Hlasujte v letošním ročníku "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů | jen do 31.12.!

Hlasovat je možno ZDE.

Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje na svém rozsáhlém webu Dobrá Praxe.

Již druhým rokem se (nejen) členové asociace prostřednictvím facebooku zapojují do hlasování o NEJ praxi Zdravých měst. Věříme, že sdílení příkladů dobré praxe napomůže kvalitnímu rozvoji. Velice děkujeme všem městům, obcím i regionům, které se na tuto cestu vydaly a snaží se zlepšovat kvalitu veřejné správy, zapojovat veřejnost a kultivovat společnost kolem sebe.

Do letošního ročníku se zapojilo 18 měst, obcí a regionů, které dohromady zaslaly 26 příkladů inspirativní praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje. V loňském roce získal největší počet hlasů příklad z malé obce Křižánky s tématem sociálního bydlení v obci. Jsme zvědavi, jaké téma a jaké město, či kraj zvítězí v letošním klání.

Vybírat je určitě z čeho:

 • Jihlava: Inkubátor - Jihlava vzdělává kulturou
 • Valašské Klobouky: Zadržování vody v krajině
 • Litoměřice: Ocenění "Srdcař Litoměřic"
 • Valašské Klobouky: Tradiční kulturní a folklórní akce
 • Chrudim: "Re-use centrum" - druhý život použitých věcí
 • Praha 10: "Naše Malešice" - dobrovolná iniciativa obyvatel městské čtvrti
 • Třebíč: Akademie pro seniory
 • Valašské Klobouky: Podpora technického vzdělávání na základních školách
 • Litoměřice: "Prorodinný den" na pracovištích městského úřadu
 • Pelhřimov: Portál občana města
 • Valašské Klobouky: Přeměna brownfieldu na podnikatelské a kulturní centrum
 • Litoměřice: "Seniorská obálka" pro pocit bezpečí osamělých starších obyvatel
 • Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
 • Jihlava: Výsev letniček na zelené plochy ve městě
 • Kraj Vysočina: Přeshraniční projekt "MagNet" - spolupráce v místním udržitelném rozvoji
 • Jihomoravský kraj: Kampaň Kraj bez plastu
 • Velké Meziříčí: Evropský festival filozofie
 • Kopřivnice: Centrum Pětka - vznik komunitního centra ve městě
 • Jilemnice: Urbanistická studie - obytný soubor Nouzov
 • Tábor: Alternativní pohony v komunální technice
 • Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace
 • Kopřivnice: Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě
 • Ústí n.L.: "Cykloterapie" za využití cyklorikši
 • Liberecký kraj: Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe:

Lajkujte, komentujte, sdílejte - pošlete tak příklady dobré praxe blízké Vašemu srdci do světa!

Informaci o již proběhlém prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

Více než 150 účastníků na Škole Zdravých měst | listopad 2019

Kde / kdy / proč: Hodonín / 6. – 8. listopadu 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 150
Prezentací: 12
Vzdělávací bloky: 3

Za ukázkovou dobrou praxi byla předána razítka Dobrá Praxe:
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Jihlava: Péče o zeleň
Valašské Klobouky: Oceňování pěstounů

S Nadací Partnerství bylo podepsáno memorandum o spolupráci v iniciativě Sázíme budoucnost.

Dále zaznělo:
- Hodonín - Představení města
- Hodonín - Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
- MPSV ČR - Seniorská a rodinná politika se zaměřením na soutěže pro města a obce ČR
- SZÚ - Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" - konkrétní možnosti zapojení
- NSZM – Aktuality
- NSZM - Služby
- NSZM - O NEJ praxi 2019
- Jihlava - Péče o zeleň
- Nadace Partnerství - Iniciativa Sázíme budoucnost
- Zelený kruh - Rekodifikace stavebního zákona
- Praha 12 – Antifetfest: spolupráce napříč Zdravými městy
- Valašské Klobouky - Oceňování pěstounů

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat, trénovali tvorbu, řízení a hodnocení projektů. Diskutovali zkušenosti z měst a inspirace v tématech jako příprava kampaní, možnosti spolupráce se školami, silné a slabé stránky spolupráce uvnitř úřadu ad.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:
- navštívili jsme Galerii výtvarného umění a Muzeum T.G.Masaryka
- vystoupali jsme na radniční věž
- zahráli si bowling
- pochutnali si na svatomartinském posvícení
- a strávili příjemné večerní posezení za doprovodu cimbálové muziky.

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Litoměřice – od 1. dubna 2020.

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému Zdravému městu Hodonín.

Bližší informace k akci (prezentace, fotodokumentace atd.) naleznete ZDE.

Dokážeme změřit udržitelnost bydlení z pohledu obcí?

Bydlení je jednou ze základních lidských potřeb. Jeho podoba rozhodujícím způsobem určuje kvalitu života, sociální status, zdraví, mobilitu a mnoho dalších parametrů podstatných pro obyvatele i budoucí vývoj konkrétního místa. Role měst a obcí je v oblasti bydlení a jeho kvality nepostradatelná, často je však opomíjena či zcela chybí. Většinou je zúžena na správcovství bytů v majetku dané obce, případně - zejména v posledních letech – je pozornost obce zaměřena na oblast sociálního či podporovaného bydlení. To ale představuje jen jeden pohled na bydlení, které je nutné z úrovně obce řešit komplexněji. Úloha obcí jako správců území je mnohem širší - prostřednictvím kvalifikovaného zhodnocení, plánování, odpovědného výběru a následné realizace, resp. zadáním podmínek pro realizaci vhodných projektů, samosprávy podstatným způsobem ovlivňují nejen svou budoucí podobu, ale i svou celkovou ekonomickou, environmentální i sociální udržitelnost.

Národní síť Zdravých měst proto ve spolupráci s experty z Fakulty architektury ČVUT a Centra kvality bydlení (CEKB) (doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D. a prof. Ing. arch. Michal Kohout) připravují ojedinělou metodiku právě v oblasti kvality bydlení z pohledu obcí. Záměrem je nabídnout obcím přehledný nástroj, pomocí kterého mohou relativně jednoduchým způsobem zanalyzovat a prověřit úroveň své péče o tuto oblast.

Vznikající metodika pohlíží na oblast bydlení jako na soulad čtyř základních rovin, tj. sféry ekonomické, environmentální, sociální a kulturní. V každé z nich doporučuje vždy 3 reprezentativní ukazatele, které ji popisují. Metodika vsadila na princip sebehodnocení dané obce – dle příslušných dat a znalosti si na pomyslném semaforu přiřadí červenou, oranžovou či zelenou.

Práce na metodice, která bude pro města dostupná v první polovině příštího roku, jsou v plném proudu. Probíhá aktivní připomínkování dokumentu, metodika je současně testována v praxi.

Více o tématu i samotné metodice na proběhlém webináři.

Zdravá města Sází budoucnost

Webinář představil projekty i finance pro UDRŽITELNOU ENERGETIKU a ÚSPORY | listopad 2019

Dne 15.11.2019 se uskutečnil speciální díl webináře NSZM k projektům, aktualitám a nabídkám spolupráce v tématu UDRŽITELNÉ ENERGETIKY a ÚSPOR ve městech, obcích a regionech.

Webinář je možné sledovat ze záznamu  na youtube kanálu NSZM ČR.

Na energo-webináři UDRŽITELNÁ ENERGETIKA A ÚSPORY VE MĚSTECH - projekty, aktuality, nabídky spolupráce v oblasti zaznělo:

 • Pilotní projekt MPO – Vyhodnocení energetického managementu v municipalitách ČR
 • Aktuální a plánované výzvy na r. 2020
 • Projekt SCORE – možnosti komunitních obnovitelných zdrojů v ČR a zahraničí.

CÍLOVÁ SKUPINA: volení zástupci, energetičtí manažeři, projektoví manažeři, pracovníci odboru rozvoje, jakož i dalších odborů úřadů.

Webinářem Vás provedli: odborný partner NSZM -  Jaroslav Klusák - Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a pracovníci NSZM ČR.

Bližší info naleznete ZDE. 

Webinář se uskutečnil ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO, za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii.

Publicita Evropská komise a CovM


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.