Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

X/2013

Vážení zástupci Zdravých měst, obcí a regionů ČR,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom vás prostřednictvím pravidelného Zpravodaje
seznámili s děním ve Zdravých městech, obcích a regionech za měsíc říjen
a také s vybranými aktivitami a akcemi, které se uskuteční v nadcházejícím období.

 Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Workshop zaměřený na komunitní bydlení (nejen) pro seniory

Dne 21. listopadu 2013 se v Brně uskuteční workshop s názvem "Komunitní bydlení (nejen) pro seniory". Cílem workshopu je představit koncepty
a formy komunitního bydlení. Akci pořádá Centrum kvality bydlení ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a za finanční podpory pražské kanceláře Nadace Heinrich-Böll-Stiftung. Účastníci se seznámí s teoretickým rámcem komunitního bydlení, dozvědí se o možnostech architektonických konceptů nebo o dalších socioekonomických souvislostech komunitního bydlení pro seniory. Prezentovány budou jak příklady ze zahraničí, tak i nová koncepce bydlení pro seniory zpracovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR či zkušenosti s přípravou modelového řešení komunitního bydlení pro seniory v Brně. Nedílnou součástí workshopu je odpolední moderovaná diskuze.

Workshop je určen především zainteresovaným zástupcům měst a obcí, ministerstev a dalších odborných institucí či neziskových organizací, ale např. i developerům a dalším zájemcům o alternativní možnosti tvorby bydlení pro seniory nebo jiné specifické skupiny obyvatel. Workshop je kapacitně omezen pro 15 - 20 předem registrovaných účastníků. Registrace je možná do 17. listopadu 2013.

Více informací včetně programu a registračního formuláře naleznete zde

Podzimní škola a Valná hromada Zdravých měst již příští týden v Hodoníně

Podzimní školu Zdravých měst, která se bude konat ve dnech 6.-8. listopadu 2013 se ve Zdravém městě Hodonín, zahájí úvodní seminář, zaměřený na novinky v místní Agendě 21, ale také na témata dobrovolnictví a zapojování veřejnosti do místního dění. Během akce budou představeny konkrétní ukázky dobré praxe, například z Prahy 14 téma aktivizace veřejnosti na sídlištích či Litoměřice a jejich inspirativní seniorské aktivity. Na odpoledne prvního dne je pro zájemce připraven i doprovodný workshop na téma "Komunitní dobrovolnictví - jak na to?", vedený partnerskou organizací HESTIA – Národním dobrovolnickým centrem. První den Podzimní školy je otevřený všem zájemcům z obcí či regionů, škol, neziskových organizací a dalších odborných institucí. Současně proběhne v Hodoníně i podzimní zasedání Valné hromady, otevřené pouze zástupcům členských obcí a regionů.

Více informací včetně programu všech dnů Podzimní školy, registračního formuláře a tipů na ubytování naleznete zde.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Konference o spolupráci škol, měst a obcí – přijdte si vyslechnout zajímavé příklady

Konference s názvem "Propojme se! Mozaika pohledů na spolupráci škol, měst a obcí" se uskuteční 14. listopadu 2013 v Praze, v konferenčním centru PwC Česká republika. Na přípravě akce, která je určena zejména starostům, místostarostům a úředníkům městských samospráv, se podílí řada odborných neziskových i dalších organizací, které dlouhodobě pracují s dětmi, mládeží i s obcemi. Národní síť Zdravých měst ČR bude v rámci panelové diskuse k tématu "Měníme prostředí, kde žijeme" prezentovat zkušenosti s Mladými fóry, která zapojují studenty do rozhodování o rozvoji města či obce.

Více informací včetně programu konference a registračního formuláře naleznete na webu konference: www.eduin.cz/propojme-se/

Stalo se

Informace o Zdravých krajích a jejich obcích nově a přehledně v DataPlánu NSZM

Národní síť Zdravých měst se snaží své portály, ať už samotný web asociace s informacemi o členech a akcích, Databázi DobráPraxe.cz či infosystémy pro strategické řízení DataPlán.info a Databáze strategií programovat tak, aby jejich využití bylo efektivní a přehledné a zde zanesené informace byly navzájem propojeny.

Na základě diskuse se Zdravými kraji tak v DataPlánu NSZM vznikly tzv. „info-portály krajů“.  Ty přehledně zobrazují nejen informace o kraji samotném – o jeho pokročilosti v metodě kvality místní Agenda 21 či jeho vlastní příklady dobré praxe a strategické dokumenty - ale jsou zde nově zahrnuty i souhrnné informace za celé území kraje. Tedy za obce, města, mikroregiony či místní akční skupiny, které v infosystému DataPlán mají zaneseny své informace. Krajské info-portály vznikly v rámci projektu NSZM "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Například na dataplánovém info-portálu kraje Vysočina tak můžete nalézt informaci, že kraj za uplynulý rok získal kategorii „C“ místní Agendy 21, uvidíte, jaké má zde má zaneseny strategické a koncepční dokumenty apod. Současně i to, kolik má na svém území obcí a jaké kvality v MA21 tyto obce dosáhly. Dále je zde možné sledovat a přímo si zobrazit příklady dobré praxe či střípky na celém území kraje či se podívat na dokumenty z celého území, tedy alespoň ty, které jsou v DataPlánu zanesené. Obsah dokumentů a koncepcí v celém území lze také přehledně vyhledávat a třídit dle témat (např. životní prostředí, zdraví, podnikání apod.). 

Portály budou ve spolupráci s kraji dále rozvíjeny, tak aby všem zájemcům umožnily získat na jednom místě aktuální informace o kvalitě MA21 a souvisejících tématech a inspiracích.

Krajské info-portály vznikly v rámci projektu NSZM ČR "Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zdravá města zajímají názory mladých lidí

Stále více Zdravých měst se v současné době snaží zapojovat do veřejného dění všechny generace, včetně mladých lidí. V rámci programu místní Agenda 21 Zdravá města pořádají každoročně se opakující „Veřejná fóra“ s občany, kde mohou lidé diskutovat nad celkovým rozvojem města spolu s úředníky a politickými představiteli samosprávy. Výstupem akce je formulace 10 nejzásadnějších návrhů na zlepšení fungování a rozvoje města, které se jeho vedení zavazuje v následujícím roce řešit.

Obdobné akce pořádají Zdravá města i pro mladé lidi a tzv. Mladá fóra se setkávají s velkým zájmem ze strany studentů. Cílem těchto akcí je vzbudit zájem mladých o dění kolem sebe a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění aktivně ovlivňovat a realizovat své nápady. Mladí lidé se současně učí formulovat a prezentovat své názory, diskutovat o nich s úředníky i politiky. Často také přicházejí s originálními návrhy, které by „dospěláky“ nenapadly, a pravidelně bývají jimi navrhované body vybrány jako nejpalčivější i Veřejným fórem zastoupeným všemi generacemi.

V říjnu 2013 se uskutečnila Mladá fóra ve městech Tábor, Uherský Brod a Pelhřimov. Nejčastěji si mladí přáli více dostupných možností pro trávení volného času. Objevovaly se především návrhy na rekonstrukce či vybudování nových sportovišť, pořádání více zajímavých kulturních akcí, včetně podpory umění v ulicích, ale také požadavky týkající se bezpečnosti ve městech, odpovědného nakládání s financemi či zákazu kouření na veřejných místech jako jsou zastávky, sportoviště či prostory v blízkosti škol. Výsledky Mladých fór budou ověřeny širokým anketním průzkumem na školách, kdy dostane každý student možnost vybrat problémy, které ve městě považuje za nejaktuálnější.

Přehled uskutečněných a plánovaných Mladých fór naleznete ZDE.

Projekt NSZM ČR „Mládež v akci? Ano, v obci!“ je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názor Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

V říjnu proběhla tradiční kampaň na podporu zdravého životního stylu: Dny zdraví

K tradiční kampani Dny zdraví, která je oslavou zdravého životního stylu, se letos přihlásilo 27 Zdravých měst a obcí. V rámci kampaně se konaly nejrůznější akce zaměřené na pohybové aktivity, jako třeba pochody, společná cvičení apod., ale také např. různé ochutnávky zdravých potravin. Během kampaně Dny zdraví si mohli občané na řadě míst nechat zdarma změřit tělesné hodnoty (tělesnou hmotnost, tlak, hladinu cukru v krvi atp.), případně absolvovat další vyšetření nebo alespoň získat informace v rámci bezplatného poradenství. Doprovodný program byl tradičně určen všem generacím včetně dětí a seniorů.

Do kampaně se zapojily a své aktivity na níže uvedeném webu představily tyto municipality: Adamov, Bolatice, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Brno, Dačice, Frýdek-Místek, Hodonín, Chrudim, Kopřivnice, Krnov, Letovice, Litoměřice, MAS Blanský les - Netolicko, MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, Mšeno, Prachatice, Praha 14, Praha 21, Praha–Libuš, Prostějov, Slaný, Strakonice, Štětí, Tábor, Třebíč, Velké Meziříčí, Vsetín.

Přehled aktivit zapojených obcí a regionů naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/dzd, kde jsou shromážděny programy a vyhodnocení k jednotlivým akcím.

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pocházejí z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR

Kompletní archiv Zpravodaje NSZM ČR: 
https://www.ZdravaMesta.cz/zpravodaj

Navštivte další informační servery NSZM ČR: 
www.facebook.com/NSZM.CZ / www.ZdravaMesta.cz/video

© NSZM ČR, 2013 

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.