Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

VII-VIII/2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

dovolte, abychom Vás znovu přivítali po prázdninách a popřáli Vám hodně sil do podzimního času, který bude nabitý zajímavými akcemi a aktivitami.

O některých z nich se dozvíte již v tomto Zpravodaji, o některých Vás budeme informovat v číslech následujících.

Těšíme se na viděnou 

Petr Švec
ředitel NSZM ČR


Připravujeme

Nejen Zdravé kraje si vymění své zkušenosti a dobrou praxi v Ostravě | 9.10.

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskuteční dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce bude Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Záštitu převzala a osobní účast přislíbila MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví.

K setkání jsou pozvány všechny kraje České republiky. Akce je určena především pro zástupce politického vedení krajů, koordinátory Zdravých krajů, ale také pro vedoucí odborů krajských úřadů, případně další zájemce.

Budou představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, systém podpory zdraví a kvality života, přeshraniční spolupráce ad.

Těšíme se na vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Více informací je k dispozici ZDE.

Letošní heslo Evropského týdne mobility vybízí "Projdi se s námi" | září 2019

Kampaň Evropský týden mobility - ETM (16. až 22. září), která probíhá každoročně od roku 2002, má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby dopravy ve městech a obcích. Také letos se do kampaně zapojí členové Národní sítě Zdravých měst, kteří byli již mezi jejími prvními realizátory v Česku.

Přehled aktivit k ETM ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na webu NSZM: ZdravaMesta.cz/etm

Kampaň představuje ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

Lidské tělo je uzpůsobené k pohybu, přesto v moderním světe se většina práce, ale i zábavy odehrává v sedě. V práci převážně sedíme, sedíme i za volantem automobilu nebo ve vlaku či autobuse při cestě do práce. A večer, abychom si odpočali, si pro změnu sedneme před televizi. Chůze je přitom nejpřirozenější druh pohybu, který nevyděsí ani nesportovně založené lidi. Právě proto by se měla stát součástí každého dne. A ten, pro koho je procházka přece jen trochu nuda, může nasednout na kolo nebo koloběžku. Čím víc lidí bude chodit pěšky nebo jezdit na kole, tím hezčí budou naše města a obce a tím zdravější i obyvatelé v nich.

Více informací na webu Ministerstva životního prostředí, které je hlavním koordinátorem této kampaně, a na mezinárodním webu kampaně.

Upozornění pro členy NSZM ČR: Rádi budeme o Vašich aktivitách informovat další města i novináře. Vkládejte své aktivity ke kampani prostřednictvím terminálu. Děkujeme za Vaše informace. Zároveň můžete vložit své informace do oficiální registrace na mezinárodní stránce ETM.

Webinář NSZM představil metodiku pro hodnocení udržitelného bydlení | září 2019

Dne 13. 9. 2019 se uskutečnil speciální díl webináře NSZM, který byl věnován tématu udržitelného bydlení a představení nové metodiky pro hodnocení této oblasti života ve městech a obcích. 

UDRŽITELNÉ BYDLENÍ - METODIKA, INDIKÁTORY, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Webinář odpověděl na otázky:

- jak změřit udržitelnost bydlení ve městech a k čemu nám to je?
- jak rozvíjet, udržovat a zvyšovat kvalitu bydlení?
- jaké jsou indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení?
- jak využít vyhodnocení indikátorů při strategickém plánování?
- jaké jsou zkušenosti z praxe - možnosti využití v dalších městech?

Nestihli jste se připojit? Nevadí! Záznam webináře můžete sledovat ZDE.

Webinářem Vás provedli:
- Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR
- doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D., a Ing. arch. Nikola Karabcová, spoluautoři metodiky Indikátory hodnocení udržitelného rozvoje v oblasti bydlení z FA ČVUT, Centra kvality bydlení a ateliéru UNIT Architekti.

Další informace naleznete ZDE

Stalo se

Hlasujte v letošním ročníku "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů | do 31.12.

Hlasovat je možno ZDE.

Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje na svém rozsáhlém webu Dobrá Praxe.

Již druhým rokem se (nejen) členové asociace prostřednictvím facebooku zapojují do hlasování o NEJ praxi Zdravých měst. Věříme, že sdílení příkladů dobré praxe napomůže kvalitnímu rozvoji. Velice děkujeme všem městům, obcím i regionům, které se na tuto cestu vydaly a snaží se zlepšovat kvalitu veřejné správy, zapojovat veřejnost a kultivovat společnost kolem sebe.

Do letošního ročníku se zapojilo 18 měst, obcí a regionů, které dohromady zaslaly 26 příkladů inspirativní praxe z nejrůznějších oblastí rozvoje. V loňském roce získal největší počet hlasů příklad z malé obce Křižánky s tématem sociálního bydlení v obci. Jsme zvědavi, jaké téma a jaké město, či kraj zvítězí v letošním klání.

Vybírat je určitě z čeho:

 • Jihlava: Inkubátor - Jihlava vzdělává kulturou
 • Valašské Klobouky: Zadržování vody v krajině
 • Litoměřice: Ocenění "Srdcař Litoměřic"
 • Valašské Klobouky: Tradiční kulturní a folklórní akce
 • Chrudim: "Re-use centrum" - druhý život použitých věcí
 • Praha 10: "Naše Malešice" - dobrovolná iniciativa obyvatel městské čtvrti
 • Třebíč: Akademie pro seniory
 • Valašské Klobouky: Podpora technického vzdělávání na základních školách
 • Litoměřice: "Prorodinný den" na pracovištích městského úřadu
 • Pelhřimov: Portál občana města
 • Valašské Klobouky: Přeměna brownfieldu na podnikatelské a kulturní centrum
 • Litoměřice: "Seniorská obálka" pro pocit bezpečí osamělých starších obyvatel
 • Valašské Klobouky: Spolupráce města s podnikatelským sektorem
 • Jihlava: Výsev letniček na zelené plochy ve městě
 • Kraj Vysočina: Přeshraniční projekt "MagNet" - spolupráce v místním udržitelném rozvoji
 • Jihomoravský kraj: Kampaň Kraj bez plastu
 • Velké Meziříčí: Evropský festival filozofie
 • Kopřivnice: Centrum Pětka - vznik komunitního centra ve městě
 • Jilemnice: Urbanistická studie - obytný soubor Nouzov
 • Tábor: Alternativní pohony v komunální technice
 • Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace
 • Kopřivnice: Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě
 • Ústí n.L.: "Cykloterapie" za využití cyklorikši
 • Liberecký kraj: Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe:

Lajkujte, komentujte, sdílejte - pošlete tak příklady dobré praxe blízké Vašemu srdci do světa!

Informaci o již proběhlém prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

Zdravá města umí zapojovat veřejnost - letos zatím 55 úspěšných akcí

V prvním pololetí roku 2019 proběhlo již 22 veřejných Fór Zdravých měst. Po prázdninách se opět rozbíhají nová fóra a velké kulaté stoly, přičemž ohlášeno je do konce roku dalších 12 akcí.

Fórum Zdravého města je otevřeným setkáním, během kterého obyvatelé definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují "10P" - desatero priorit. Účastníci mohou dávat náměty ke všem tématům udržitelného rozvoje v místě. Výsledek je následně ověřen anketou s účastí širokého okruhu občanů. Během Fóra se účastníci také dozvědí, jak bylo naloženo s náměty, které vzešly z veřejného setkání v minulém roce. Akce se vždy účastní představitelé radnice společně se zástupci neziskových organizací a spolků, škol, firem a dalších zájemců. Pravidelnými účastníky veřejných setkání jsou mladí lidé i senioři. Zároveň města začínají realizovat velké kulaté stoly, během nichž se hledí na konkrétní problematiku ze širokých souvislostí udržitelného rozvoje. 

Členové NSZM mohou zdarma využívat službu tzv. „pocitových map“, které vznikají právě během veřejného setkání, či pomocí ankety mohou ověřit výstupy Fóra u širšího okruhu respondentů.

Oblíbená jsou také tzv. Školní a Mladá fóra, během nichž diskutují o rozvoji obcí žáci a studenti. Letos již proběhlo rekordních 33 akcí, jejichž smyslem je probouzet zejména u generace dětí a studentů zájem o veřejné dění a stav místa, kde žijí.

Zároveň města začínají realizovat velké kulaté stoly, během nichž se hledí na konkrétní problematiku ze širokých souvislostí udržitelného rozvoje. 

Přehled termínů a míst, kde se Fórum koná, naleznete na stránce www.ZdravaMesta.cz/forum a www.ZdravaMesta.cz/mladeforum. Jsou zde k dispozici také informace o "10P", tedy prioritách, které vzešly z veřejného setkání v daném místě, dále pozvánky a plakáty k akcím.

NSZM má více než 20.000 fanoušků na Facebooku

V průběhu srpna 2019 dosáhla sledovanost Facebooku Národní sítě Zdravých měst rekordního počtu 20.000 "lajků". V podmínkách ČR se jedná o velice dobrý výsledek v segmentu nekomerčních stránek. Facebook využívá NSZM k propagaci již od roku 2011.

Ale nezahálí ani vizuálně orientovaná síť Instagram, která je ideální pro zveřejňování obrázkových informací a fotografií a je proto využívána k širší propagaci střípků dobré praxe ze Zdravých měst, obcí a regionů.

Na pozvánky a horké novinky je zaměřena síť Twitter, kde je možné nalézt zprávy o celostátních akcích a aktivitách NSZM, ale také sdílené aktuality členů asociace.

"Těší nás tento zájem, který je důležitý z hlediska cílové skupiny a povědomí o mezinárodním programu Zdravé město. Věříme, že odběratelé přivítají osvědčené zkušenosti z postupu Zdravých měst, obcí a regionů ke kvalitě života, zdraví a udržitelnému rozvoji." říká ředitel NSZM ČR Petr Švec.

Budeme rádi, pokud přijmete pozvání a stanete se fanoušky Národní sítě Zdravých měst ČR na sociálních sítích!

NSZM ČR v první polovině roku 2019 dosud přijala 7 nových členů

Novými členy asociace se letos stalo 7 municipalit a regionů: MČ Praha 1, Vimperk, Bystřice (u Benešova), Jílové u Prahy, Králíky, Křešice a MAS Podřipsko.

Asociace má v roce 2019 aktuálně 130 členů, s regionálním vlivem na 2111 měst a obcí, ve kterých žije 5,330 milionu obyvatel (50 % populace ČR).

Všechny nové členy srdečně vítáme a věříme, že výměna zkušeností bude vzájemná, že noví i stávající členové budou nadále mít zájem o aktivní spolupráci a sdílení zkušeností. Platforma NSZM ČR nabízí možnosti pro osobní setkávání, internetové nástroje, společné konzultace i hledání zdrojů na projekty členů. Těšíme se na nové konkrétní aktivity, dobrou praxi a inspirace.

Přehled všech členů NSZM naleznete ZDE.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.