Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

IV/2019

Připravujeme

Výroční, již padesátá ŠKOLA Zdravých měst přinese inspiraci a sdílení dobré praxe | Tábor, 5.-7.6.

Ve dnech 5. - 7. června 2019 bude Tábor hostit výroční již 50. Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé České republiky.

Tradiční akce NSZM je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a zapojování veřejnosti v obcích a regionech. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Zazní příspěvky např. k tématu bydlení, využití alternativních pohonů, veřejného osvětlení, sdílených kol, knihoven či mnohé další. Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K finanční podpoře strategií a kvality v obcích se vyjádří zástupci ministerstev. 

Další dva dny naváží 3 paralelní tréninkové bloky na témata spolupráce s médii, projektové řízení. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve městech.

Těšíme se na Vaši účast a přátelskou diskusi.

Více informací naleznete ZDE

Seminář "Spolupráce měst a architektů" | Praha, již 13.5.

Zajímá vás …
•  zda a případně proč je důležitá role městského architekta?
•  jak může město/obec efektivně hospodařit s vodou?
•  jaké jsou pozitivní i negativní praktické zkušenosti měst a obcí?
•  odkud čerpat finanční zdroje na konkrétní opatření?

Odpovědi přinese celostátní seminář Spolupráce měst a architektů, který se uskuteční v pondělí 13. května 2019.

Seminář se koná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a ministra životního prostředí, ve spolupráci s architekty a urbanisty z ČVUT či se Státním fondem životního prostředí. Je určen zástupcům územních samospráv, politikům, pracovníkům odboru rozvoje, městským architektům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Kdy: 13. května 2019, od 10:00
Kde: Praha, Novotného lávka 5, budova Českého svazu vědecko-technických společností (sál 217)

Účast na akci není zpoplatněna. Registrace NUTNÁ.

Více informací naleznete ZDE.

Stalo se

Odstartoval cyklus ke ZDRAVÍ ve městech - tentokrát o dětské obezitě | Jihlava, duben 2019

Dne 16. dubna 2019 proběhla v Jihlavě úvodní akce z nového cyklu seminářů na téma podpory zdraví ve městech a obcích. Akci pořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ, pracoviště Jihlava) a Zdravým krajem Vysočina. Hlavním tématem byla tentokráte obezita dětí, zdůrazněny byly možnosti, které města, obce a regiony mají k její prevenci, co mohou podnikat, v čem pomoci.

Ze strany kraje, lékařů, odborných institucí i praktiků zazněla řada faktů, zajímavostí a inspirací. Za zmínku stojí, že zastoupení obézních dětí setrvale roste a dle statistik je v Česku 9 % dětí obézních a 25 % s nadváhou, či že dětská obezita v 50 až 80 % pokračuje do dospělosti. Důvodem je nejen vysoký kalorický příjem, nevhodné složení stravy, ale zejména nedostatek pohybu (min. 60 min denně aktivního pohybu dle doporučení WHO splňuje minimum dětí), a to i přesto, že téměř 70 % dětí je v nějakém ze sportovních kroužků.

Příčiny jsou z velké části ovlivnitelné rodinou, ale řadu věcí mohou podpořit i obce a kraje - od vhodného plánování prostranství a služeb (ohled na možnost dostupnosti pěšky či na kole), podporu cesty dětí do školy pěšky či na kole („pěško/kolobusy“) až po aktivní osvětu, kampaně, motivační programy a samozřejmě finanční podporu vhodných opatření. Mimo samotnou rodinu jsou však klíčové zejména školy a školky, na které má město významný vliv (přístupnost hřišť, možnost trávit přestávky aktivním pohybem, stravování v jídelnách a mnohé další).

Zazněla řada zajímavých příspěvků. O koncepční podpoře zdraví a systémovém přístupu měst hovořili zástupci NSZM či Národní sítě podpory zdraví, ale take zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. O vlivu životního stylu na zdraví dítěte či důsledích nedostatku pohybu na dětský organismus pak lékaři i fyzioterapeuté. Zazněly konkrétní ukázky a inspirace z Kraje Vysočina i města Jihlavy.

Všechny prezentace z akce jsou ke stažení ZDE.

Do budoucna připravujeme i další témata jako je podpora aktivního pohybu, plánování ve zdravotní a sociální oblasti, mentální zdraví ad. Důraz bude vždy kladen zejména na roli obce / kraje, na to, co mohou aktivně ovlivnit či podpořit, jak daná témata koncepčně plánovat řídit i financovat a jak v tom mohou pomoci právě Zdravá města a jejich asociace.

Nejen Zdravé městské části se setkaly ke sdílení inspirací | Praha, duben 2019

- UKÁZKY DOBRÉ PRAXE z prostředí městských částí
- SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ i a praktická doporučení 
- DISKUZE k tématům zapojování veřejnosti, strategickému plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.

To vše proběhlo 11. 4. 2019 v pražském CAMPu na setkání MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ, kterého se zúčastnilo na 70 zájemců. 

Své zkušenosti prezentovaly jednotlivé městské části z Prahy, Brna či Ostravy. 

Zaznělo:

•  Zdravá města, obce a regiony 
•  Participace v Praze: od pokusů k systému 
•  Možnosti využití geodat na městských částech 
•  Praha 10: Kontaktní centrum jako klíčová součást systému dostupného a sociálního bydlení 
•  Praha 10: Strategický plán udržitelného rozvoje a jeho využití 
•  Praha 1: Středověká kulisa v byznysu
•  Praha 4: Participativní procesy v oblasti územního rozvoje – Generel veřejného prostranství 
•  Praha 12: Zasedání mladých - příležitost pro žáky základních škol 
•  Praha Dolní Počernice: Aktivity v prostředí malé městské části 
•  Praha 7: Velké změny ve fungování MČ jako výsledek drobných kroků 
•  Ostrava - Poruba: Památkově chráněné sídliště - obnova původních hodnot versus/a naplnění potřeb současnosti 
•  Brno - Střed: Procesní řízení samosprávních agend - lhůty a další ukazatele 

Více informací naleznete ZDE.
 

Webinář NSZM: Jak ušetřit za energetické služby | duben 2019

Zajímá Vás, jak ušetřit za energetické služby ve městě či obci?

Pak můžete na youtube kanálu NSZM ČR ze záznamu zhlédnout webinář NSZM, který proběhl v pátek 12.4.

Hlavní téma webináře: Financování úspor energie – EPC projekty – konkrétní zkušenosti se zaručenými úsporami

Webinář přinesl odpovědi na tyto otázky:
• Je možné připravit projekty úspor energie tak, že máte úspory zaručené?
• Jsou tyto projekty běžné a realizovatelné v podmínkách ČR?
• Co Vám mohou poskytovatelé energetických služeb nabídnout?
• Jak připravit kvalitní EPC projekt?

Webinářem Vás provedli
. Petr Švec - NSZM ČR
. Jaroslav Klusák - město Litoměřice/ Sdružení energetických manažerů měst a obcí
. Radim Kohoutek – DS ENERGY Consulting/ Asociace poskytovatelů energetických služeb

Více informací naleznete ZDE.

Webinář proběhl ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO, za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii.

 

Publicita Evropská komise a CovM

Do oslav Dne Země 2019 se tradičně zapojila Zdravá města, obce a regiony

Den Země, nejrozsáhlejší mezinárodní kampaň zaměřená na ochranu životního prostředí, připadá každoročně na 22. duben. Poprvé se Den Země slavil v roce 1970 v USA. V současnosti probíhá kampaň ve 192 zemích za pomoci více než 22 tisíc partnerských organizací, do aktivit se zapojuje více než jedna miliarda lidí z celého světa. V České republice se konají oslavy Dne Země již přes 20 let.

Také letos se tradičně ke kampani připojila Zdravá města, obce a regiony, ve kterých se konaly osvětové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody, ale i ekojarmarky, jarní úklidy nebo zábavné ekovýchovné akce pro děti. Zdravá města a obce společně s místními nevládními organizacemi a školami připravili bohatý program pro širokou veřejnost. Na akcích si účastníci mohli zakoupit faitradové výrobky, ale také typické regionální produkty. Do aktivit souvisejících s oslavami Dne Země se zapojuje také řada odborných partnerů ve městech se svými osvětovými akcemi.

Programy oslav Dne Země ve Zdravých městech, obcích a regionech naleznete na www.ZdravaMesta.cz/dze

Více informací o mezinárodních souvislostech kampaně: http://www.earthday.org


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.