Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2019

Připravujeme

Cyklus "Podpora ZDRAVÍ ve Zdravých městech" - téma dětské obezity | Jihlava, 16.4.

Přijměte srdečné pozvání do Zdravého kraje Vysočina a přijeďte s námi odstartovat nový cyklus seminářů na téma PODPORA ZDRAVÍ.

První ze seminářů připravených ve spolupráci Národní sítě Zdravých měst ČR, Státního zdravotního ústavu a Zdravého kraje Vysočina je věnován problematice: OBEZITA DĚTÍ A JAK JÍ PŘEDCHÁZET - ROLE OBCÍ / KRAJŮ

KDY: 16. dubna 2019, 10:00 – 15:00 h.

KDE: Jihlava, Krajský úřad kraje Vysočina

Prezentovat budou renomovaní odborníci i praktici. Představeny budou přístupy k prevenci obezity, podpory pohybu, budou sdíleny zkušenosti a příklady z praxe měst, obcí a krajů.
Akce je určena pro volené zástupce, pracovníky úřadů, ale i zájemce z řad partnerských organizací měst, obcí a regionů.

Program a registrace na akci ZDE.

Webinář NSZM: Jak ušetřit za energetické služby | 11.4.2019

Zajímá Vás, jak ušetřit za energetické služby ve městě či obci?

Pak si nenechte ujít webinář NSZM, který budete mít možnost sledovat v pátek 12.4. na youtube kanálu NSZM ČR.

Hlavní téma webináře: Financování úspor energie – EPC projekty – konkrétní zkušenosti se zaručenými úsporami

Dozvíte se odpovědi na tyto otázky:
• Je možné připravit projekty úspor energie tak, že máte úspory zaručené?
• Jsou tyto projekty běžné a realizovatelné v podmínkách ČR?
• Co Vám mohou poskytovatelé energetických služeb nabídnout?
• Jak připravit kvalitní EPC projekt?

TERMÍN: 12. 4. 2019 od 9:30 do 10:30
CÍLOVÁ SKUPINA: volení zástupci, energetičtí manažeři, projektoví manažeři, pracovníci odboru rozvoje, jakož i dalších odborů úřadů

Webinářem Vás provedou
. pracovníci NSZM
. Jaroslav Klusák - město Litoměřice/ Sdružení energetických manažerů měst a obcí
. Radim Kohoutek – DS ENERGY Consulting/ Asociace poskytovatelů energetických služeb

Více informací naleznete ZDE.

Webinář proběhne ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO, za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii.

 

Publicita Evropská komise a CovM

Nejen Zdravé městské části se setkají ke sdílení inspirací | Praha, již 11.4.

- ZAJÍMAJÍ VÁS ukázky dobré praxe z prostředí městských částí?
- CHCETE SDÍLET zkušenosti a praktická doporučení s Vašimi kolegy?
- CHCETE DISKUTOVAT k tématům zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.?

Pokud ano, pak přijměte srdečné pozvání na blížící se setkání: MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ

Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části z Prahy, ale například též z Brna či Ostravy. V programu zazní řada inspirativních postupů a ukázek z praxe.

KDY a KDE ?
11. 4. 2019 od 9:00 hod.
• Praha (CAMP Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 2075/51)

PRO KOHO?
Pro volené zástupce a pracovníky úřadů (nejen) městských částí a obvodů.
Pro jejich partnerské organizace a další zájemce.
Účast na akci není zpoplatněna, je zapotřebí se včas registrovat.

Více informací naleznete ZDE.
 

Stalo se

Zapojte se do letošního ročníku "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů | PŘIPRAVUJEME HLASOVÁNÍ

PROBĚHLA UZÁVĚRKA, PŘIPRAVUJEME HLASOVÁNÍ NA FACEBOOKU - BUDEME VÁS INFORMOVAT

 

Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje a umisťuje do databáze Dobrá Praxe.

Pakliže se i Vaše město, obec či region má čím pochlubit, dejte nám o tom vědět. Společně vyplníme krátký formulář a příklad bude následně zařazen do hlasování o NEJLEPŠÍ PRAXI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ. Vybrané příklady budou navíc zařazeny do programu KONFERENCE Zdravých měst.

Hlavními kritérii pro výběr aktivity jako příkladu dobré praxe jsou:
• spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku)
• respektování principů udržitelného rozvoje – projekt či aktivita by neměly rozvíjet např. pouze ekonomický pilíř na úkor sociální oblasti či životního prostředí.

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe
- Sběr příkladů: 20. 3. 2019 - 31. 7. 2019
- Veřejné hlasování: 1. 8. 2019 - 31. 10. 2019
- Slavnostní vyhlášení: 23. 1. 2020

Své náměty na dobrou praxi zasílejte prosím na mail: lexova@nszm.cz

Informaci o již proběhlém prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

Jarní Škola Zdravých měst přinesla informace k dotacím a dobrou praxi | Liberec, březen 2019

Kde / kdy / proč: Liberec / 20. 3. - 22. 3. 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 180
Prezentací: 15
Vzdělávací bloky: 3

Novinkou bylo diskusní setkání pro politiky. Ti zde diskutovali o tom, proč a jak zapojovat veřejnost, jak rozjet aktivity v úřadě, jak spolupracovat. Za ukázkovou dobrou praxi byl oceněn Liberecký kraj se svým příkladem Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum.

Dále zaznělo:

Liberecký kraj se představuje
Zdravý Liberecký kraj
Strategie regionálního rozvoje - Ministerstvo pro místní rozvoj
Aktuality ke kvalitě veřejné správy - Ministerstvo vnitra
Sociální bydlení v obci - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdravá města, obce a regiony - Co se podařilo v roce 2018
NSZM a připravované akce a služby
Podpora zdraví v Libereckém kraji - Odbor zdravotnictví KÚ
Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" - Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Možnosti spolupráce Zdravých měst se SZÚ
Projekt Globálně odpovědná města - ShineBean, o.p.s.
Efektivní správa lesního majetku - lesnický specialista
Akademie městské mobility - ČVUT

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, udržitelný rozvoj, metody kvality), trénovali komunikační dovednosti či testovali nabízené online nástroje.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:
… tančilo se, skákalo se na trampolínách a jinak sportovalo
... objevovali jsme svět a vzdělávali se v IQ Landii
... jeli jsme historickou tramvají do Galerie i Technického muzea

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Tábor – 5. - 7. 6. 2019

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému Libereckému kraji!

Výstupy a fotografie ze Školy NSZM jsou k dispozici ZDE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018: Zdravá města v číslech a fotografiích

105 osobních konzultací pro členy – 51 Fór pro veřejnost s 3843 účastníky - 32 mladých a školních Fór – 9 celostátních akcí k dobré praxi se 705 účastníky – 5 kurzů – 1136 aktuálních strategií - 315 příkladů dobré praxe a 3141 střípků - 7 webových Zpravodajů – 9 webinářů a eKonzultací

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2018. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2018. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2019. Podrobné informace o akcích, přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce webu ZdravaMesta.cz.

Výroční zpráva NSZM ČR 2018 v on-line formátu i v PDF je k dispozici ZDE.

Zdravá města, obce a regiony si zvolili nové vedení pro nacházející dva roky

Valná hromada NSZM ČR schválila na svém jednání dne 20. března 2019 v Liberci nové vedení asociace pro nadcházející 2 roky. Rada NSZM ČR je orgánem, který řídí naplnění poslání asociace i její celkové směřování a rozvoj.

Předsedou zůstává Petr Hermann, zástupce města Litoměřice, roli první místopředsedkyně zastává Dagmar Rysová, místostarostka Kopřivnice, a druhým místopředsedou je Martin Hyský, radní Kraje Vysočina.

Dalšími členy Rady NSZM ČR jsou
- město Hodonín Ladislav Ambrozek, místostarosta
- město Chrudim - František Pilný, starosta
- město Jihlava - Karolína Koubová, primátorka
- město Vsetín - Tomáš Pifka, místostarosta
- obec Bolatice Herbert Pavera, starosta
- MAS Opavsko - Jiří Krist, předseda.

Revizní komisi NSZM reprezentují Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí, Jan Sedláček, starosta obce Křižánky a Jan Kučera, místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm.

Více informací naleznete ZDE.

Webinář o sociálním bydlení - pravidla, finance, praxe | březen 2019

Speciální díl webináře NSZM se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj proběhl 8. 3. 2019 od 10 hodin a byl věnován tématu sociálního bydlení.

Webinář odpověděl na otázky: 

  • Jaká je situace v oblasti sociálního bydlení a co se chystá?
  • Co konkrétního se osvědčilo? Příklady dobré praxe z obcí ČR
  • K čemu je dobrá sociální práce u sociálního bydlení?
  • Jaké jsou možnosti financování? 
  • Jak to vypadá s výstavbou a rekonstrukcí sociálního bydlení z IROP?

Téma odborně zaštítili zástupci MPSV a MMR:

Barbora Špicarová Stašková, M.A. - garantka Kontaktního centra projektu Podpora sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
PhDr. Aleš Pekárek - vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílová skupina: volení zástupci, projektoví manažeři, pracovníci sociálně-zdravotních odborů, pracovníci odboru rozvoje, další zájemci z řadu úřadů ÚSC. 

PREZENTACE z webináře a více informací naleznete ZDE.

Mezinárodní konference "Energie v rukou měst" o zkušenostech a finančních zdrojích | Litoměřice, únor 2019

Na 150 odborníků z České republiky i zahraniční se ve dnech 27. - 28. 2. 2019 zúčastnilo v Litoměřicích mezinárodní konference „Energie v rukou měst“, kterou pořádala Národní síť Zdravých měst ČR a Sdružení energetických manažerů měst a obcí ve spolupráci s Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj a jejím hlavním tématem bylo: Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje – reálná možnost, nebo chiméra?

Přítomna byla řada hostů, mezi nimi i náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla nebo náměstek Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Akce byla určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na místní úrovni. Představeny však byly také inovativní projekty z oblasti udržitelné komunální energetiky pocházející z jiných měst – například dynamické veřejné osvětlení ze Sušice. V té souvislosti upozornil obce a města zástupce Evropské investiční banky Andreas Piontek na možnosti získaní metodické pomoci při přípravě inovativních projektů a jejich financování.

Jedním z cílů konference byla i diskuse o energetické soběstačnosti a vlastnictví energetických i vodních zdrojů městy a obcemi. „Nám se vyplatilo soustředit zdroje energie do vlastnictví města a jeho občanů,“ uvedl Jan Johansson, energetický manažer švédského města Växjö, které se pyšní prestižním oceněním European Green Leaf 2018.

Výstupy konference jsou k dispozici ZDE.


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.