Zpravodaj
Zdravých měst, obcí a regionů

III/2019

Připravujeme

Cyklus "Podpora ZDRAVÍ ve Zdravých městech" - téma dětské obezity | Jihlava, 16.4.

Přijměte srdečné pozvání do Zdravého kraje Vysočina a přijeďte s námi odstartovat nový cyklus seminářů na téma PODPORA ZDRAVÍ.

První ze seminářů připravených ve spolupráci Národní sítě Zdravých měst ČR, Státního zdravotního ústavu a Zdravého kraje Vysočina je věnován problematice: OBEZITA DĚTÍ A JAK JÍ PŘEDCHÁZET - ROLE OBCÍ / KRAJŮ

KDY: 16. dubna 2019, 10:00 – 15:00 h.

KDE: Jihlava, Krajský úřad kraje Vysočina

Prezentovat budou renomovaní odborníci i praktici. Představeny budou přístupy k prevenci obezity, podpory pohybu, budou sdíleny zkušenosti a příklady z praxe měst, obcí a krajů.
Akce je určena pro volené zástupce, pracovníky úřadů, ale i zájemce z řad partnerských organizací měst, obcí a regionů.

Program a registrace na akci ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM

Webinář NSZM: Jak ušetřit za energetické služby | 11.4.2019

Zajímá Vás, jak ušetřit za energetické služby ve městě či obci?

Pak si nenechte ujít webinář NSZM, který budete mít možnost sledovat v pátek 12.4. na youtube kanálu NSZM ČR.

Hlavní téma webináře: Financování úspor energie – EPC projekty – konkrétní zkušenosti se zaručenými úsporami

Dozvíte se odpovědi na tyto otázky:
• Je možné připravit projekty úspor energie tak, že máte úspory zaručené?
• Jsou tyto projekty běžné a realizovatelné v podmínkách ČR?
• Co Vám mohou poskytovatelé energetických služeb nabídnout?
• Jak připravit kvalitní EPC projekt?

TERMÍN: 12. 4. 2019 od 9:30 do 10:30
CÍLOVÁ SKUPINA: volení zástupci, energetičtí manažeři, projektoví manažeři, pracovníci odboru rozvoje, jakož i dalších odborů úřadů

Webinářem Vás provedou
. pracovníci NSZM
. Jaroslav Klusák - město Litoměřice/ Sdružení energetických manažerů měst a obcí
. Radim Kohoutek – DS ENERGY Consulting/ Asociace poskytovatelů energetických služeb

Více informací naleznete ZDE.

Webinář proběhne ve spolupráci NSZM ČR a SEMMO, za podpory Energy Cities a evropského programu Pakt starostů a primátorů pro klima & energii.

 

Publicita Evropská komise a CovM

....otevřít na stránkách NSZM

Nejen Zdravé městské části se setkají ke sdílení inspirací | Praha, již 11.4.

- ZAJÍMAJÍ VÁS ukázky dobré praxe z prostředí městských částí?
- CHCETE SDÍLET zkušenosti a praktická doporučení s Vašimi kolegy?
- CHCETE DISKUTOVAT k tématům zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.?

Pokud ano, pak přijměte srdečné pozvání na blížící se setkání: MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ

Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části z Prahy, ale například též z Brna či Ostravy. V programu zazní řada inspirativních postupů a ukázek z praxe.

KDY a KDE ?
11. 4. 2019 od 9:00 hod.
• Praha (CAMP Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 2075/51)

PRO KOHO?
Pro volené zástupce a pracovníky úřadů (nejen) městských částí a obvodů.
Pro jejich partnerské organizace a další zájemce.
Účast na akci není zpoplatněna, je zapotřebí se včas registrovat.

Více informací naleznete ZDE.
 

....otevřít na stránkách NSZM

Stalo se

Zapojte se do letošního ročníku "NEJ PRAXE" Zdravých měst, obcí, regionů | PŘIPRAVUJEME HLASOVÁNÍ

PROBĚHLA UZÁVĚRKA, PŘIPRAVUJEME HLASOVÁNÍ NA FACEBOOKU - BUDEME VÁS INFORMOVAT

 

Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, které si žádají neotřelá, originální, efektivní řešení. Obce, regiony, ale i neziskové organizace, školy či místní podniky realizují aktivity, které zlepší místní služby, uspoří finance či zvýší povědomí o určitém tématu udržitelného rozvoje - jednoduše řečeno přispívají ke kvalitě života obyvatel. Přinášejí tak řadu inovativních, pozoruhodných a praktických řešení. Tyto příklady NSZM shromažďuje a umisťuje do databáze Dobrá Praxe.

Pakliže se i Vaše město, obec či region má čím pochlubit, dejte nám o tom vědět. Společně vyplníme krátký formulář a příklad bude následně zařazen do hlasování o NEJLEPŠÍ PRAXI ZDRAVÝCH MĚST, OBCÍ, REGIONŮ. Vybrané příklady budou navíc zařazeny do programu KONFERENCE Zdravých měst.

Hlavními kritérii pro výběr aktivity jako příkladu dobré praxe jsou:
• spolupráce institucí veřejné správy, neziskových organizací, soukromého sektoru a veřejnosti
• inovace a originalita v přístupu a nová přidaná hodnota
• neziskový charakter (primárním cílem je veřejná služba, nikoliv vytváření zisku)
• respektování principů udržitelného rozvoje – projekt či aktivita by neměly rozvíjet např. pouze ekonomický pilíř na úkor sociální oblasti či životního prostředí.

Harmonogram sběru, hlasování a vyhlášení dobré praxe
- Sběr příkladů: 20. 3. 2019 - 31. 7. 2019
- Veřejné hlasování: 1. 8. 2019 - 31. 10. 2019
- Slavnostní vyhlášení: 23. 1. 2020

Své náměty na dobrou praxi zasílejte prosím na mail: lexova@nszm.cz

Informaci o již proběhlém prvním ročníku NEJpraxe naleznete ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM

Jarní Škola Zdravých měst přinesla informace k dotacím a dobrou praxi | Liberec, březen 2019

Kde / kdy / proč: Liberec / 20. 3. - 22. 3. 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 180
Prezentací: 15
Vzdělávací bloky: 3

Novinkou bylo diskusní setkání pro politiky. Ti zde diskutovali o tom, proč a jak zapojovat veřejnost, jak rozjet aktivity v úřadě, jak spolupracovat. Za ukázkovou dobrou praxi byl oceněn Liberecký kraj se svým příkladem Lipo.ink - krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum.

Dále zaznělo:

Liberecký kraj se představuje
Zdravý Liberecký kraj
Strategie regionálního rozvoje - Ministerstvo pro místní rozvoj
Aktuality ke kvalitě veřejné správy - Ministerstvo vnitra
Sociální bydlení v obci - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Otevřené výzvy určené obcím v OP Zaměstnanost - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zdravá města, obce a regiony - Co se podařilo v roce 2018
NSZM a připravované akce a služby
Podpora zdraví v Libereckém kraji - Odbor zdravotnictví KÚ
Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" - Centrum podpory veřejného zdraví SZÚ
Možnosti spolupráce Zdravých měst se SZÚ
Projekt Globálně odpovědná města - ShineBean, o.p.s.
Efektivní správa lesního majetku - lesnický specialista
Akademie městské mobility - ČVUT

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat (strategické řízení, udržitelný rozvoj, metody kvality), trénovali komunikační dovednosti či testovali nabízené online nástroje.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:
… tančilo se, skákalo se na trampolínách a jinak sportovalo
... objevovali jsme svět a vzdělávali se v IQ Landii
... jeli jsme historickou tramvají do Galerie i Technického muzea

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Tábor – 5. - 7. 6. 2019

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému Libereckému kraji!

Výstupy a fotografie ze Školy NSZM jsou k dispozici ZDE

....otevřít na stránkách NSZM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018: Zdravá města v číslech a fotografiích

105 osobních konzultací pro členy – 51 Fór pro veřejnost s 3843 účastníky - 32 mladých a školních Fór – 9 celostátních akcí k dobré praxi se 705 účastníky – 5 kurzů – 1136 aktuálních strategií - 315 příkladů dobré praxe a 3141 střípků - 7 webových Zpravodajů – 9 webinářů a eKonzultací

... a mnohem více naleznete v nové Výroční zprávě Národní sítě Zdravých měst ČR za rok 2018. Ve zprávě jsou nejen tato čísla, ale i řada dalších zajímavých informací o službách členům, o dění ve Zdravých městech, aktuálních projektech či partnerech asociace.

Prohlédněte si Výroční zprávu NSZM ČR 2018. Nebo ji získejte v tištěné verzi na některé z plánovaných akcí, které pro Vás chystáme v roce 2019. Podrobné informace o akcích, přednesené prezentace, fotografie a další naleznete vždy v pravém menu na úvodní stránce webu ZdravaMesta.cz.

Výroční zpráva NSZM ČR 2018 v on-line formátu i v PDF je k dispozici ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM

Zdravá města, obce a regiony si zvolili nové vedení pro nacházející dva roky

Valná hromada NSZM ČR schválila na svém jednání dne 20. března 2019 v Liberci nové vedení asociace pro nadcházející 2 roky. Rada NSZM ČR je orgánem, který řídí naplnění poslání asociace i její celkové směřování a rozvoj.

Předsedou zůstává Petr Hermann, zástupce města Litoměřice, roli první místopředsedkyně zastává Dagmar Rysová, místostarostka Kopřivnice, a druhým místopředsedou je Martin Hyský, radní Kraje Vysočina.

Dalšími členy Rady NSZM ČR jsou
- město Hodonín Ladislav Ambrozek, místostarosta
- město Chrudim - František Pilný, starosta
- město Jihlava - Karolína Koubová, primátorka
- město Vsetín - Tomáš Pifka, místostarosta
- obec Bolatice Herbert Pavera, starosta
- MAS Opavsko - Jiří Krist, předseda.

Revizní komisi NSZM reprezentují Miroslav Andrt, místostarosta města Štětí, Jan Sedláček, starosta obce Křižánky a Jan Kučera, místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm.

Více informací naleznete ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM

Webinář o sociálním bydlení - pravidla, finance, praxe | březen 2019

Speciální díl webináře NSZM se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj proběhl 8. 3. 2019 od 10 hodin a byl věnován tématu sociálního bydlení.

Webinář odpověděl na otázky: 

  • Jaká je situace v oblasti sociálního bydlení a co se chystá?
  • Co konkrétního se osvědčilo? Příklady dobré praxe z obcí ČR
  • K čemu je dobrá sociální práce u sociálního bydlení?
  • Jaké jsou možnosti financování? 
  • Jak to vypadá s výstavbou a rekonstrukcí sociálního bydlení z IROP?

Téma odborně zaštítili zástupci MPSV a MMR:

Barbora Špicarová Stašková, M.A. - garantka Kontaktního centra projektu Podpora sociálního bydlení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
PhDr. Aleš Pekárek - vedoucí oddělení řízení, Odbor řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílová skupina: volení zástupci, projektoví manažeři, pracovníci sociálně-zdravotních odborů, pracovníci odboru rozvoje, další zájemci z řadu úřadů ÚSC. 

PREZENTACE z webináře a více informací naleznete ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM

Mezinárodní konference "Energie v rukou měst" o zkušenostech a finančních zdrojích | Litoměřice, únor 2019

Na 150 odborníků z České republiky i zahraniční se ve dnech 27. - 28. 2. 2019 zúčastnilo v Litoměřicích mezinárodní konference „Energie v rukou měst“, kterou pořádala Národní síť Zdravých měst ČR a Sdružení energetických manažerů měst a obcí ve spolupráci s Energy Cities a městem Litoměřice.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj a jejím hlavním tématem bylo: Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje – reálná možnost, nebo chiméra?

Přítomna byla řada hostů, mezi nimi i náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu René Neděla nebo náměstek Ministerstva životního prostředí Jan Kříž.

Akce byla určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na místní úrovni. Představeny však byly také inovativní projekty z oblasti udržitelné komunální energetiky pocházející z jiných měst – například dynamické veřejné osvětlení ze Sušice. V té souvislosti upozornil obce a města zástupce Evropské investiční banky Andreas Piontek na možnosti získaní metodické pomoci při přípravě inovativních projektů a jejich financování.

Jedním z cílů konference byla i diskuse o energetické soběstačnosti a vlastnictví energetických i vodních zdrojů městy a obcemi. „Nám se vyplatilo soustředit zdroje energie do vlastnictví města a jeho občanů,“ uvedl Jan Johansson, energetický manažer švédského města Växjö, které se pyšní prestižním oceněním European Green Leaf 2018.

Výstupy konference jsou k dispozici ZDE.

....otevřít na stránkách NSZM


Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR
Použité fotografie pochází z archivu NSZM ČR a jejích členů. 
Kontakt: Kancelář NSZM ČR Kompletní archiv Zpravodajů NSZM ČR: ZdravaMesta.cz/zpravodaj
© NSZM ČR, 2019

Zpravodaj Zdravých měst je zasílán v návaznosti na Vaše předchozí přihlášení se k jeho odběru. V případě, že s námi nadále nechcete zůstat v kontaktu, můžete se ODHLÁSIT.