KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 2017-2042 [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
19.6.2018
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2017 - 2042
Popis dokumentu
ÚEK je zaměřená na řešení systému nakládání s energií na území Kraje Vysočina. Koncepce je rozpracována do 3 strategických cílů - bezpečnost, hospodárnost a udržitelnost, které jsou dále rozpracovány do 9 oblastí. Pro každou oblast jsou dále navrženy opatření. show
Implementace
Návrhová část koncepce obsahuje definice strategických (dlouhodobých) i operativních (krátkodobých) cílů, kterých by mělo být dosaženo s pomocí určitých opatření majících různou formu a povahu. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0544/04/2018/ZK ze dne 19. června 2018
PNG
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ne Ne Částečně 1x za 5 let neuvedeno
TISK
i