KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2016-2020 [akt. 2021]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
21.6.2016
Poslední aktualizace
2021
Doba platnosti
2016 - 2021
Popis dokumentu
SPRSS 2016–2020 služeb představuje dokument, který stanovuje cíle a priority podpory provozu a investičního rozvoje sociálních služeb. Obsahuje výhled na rozsah a financování sociálních služeb a transparentní informace pro všechny aktéry v oblasti sociálních služeb.
Implementace
Programová část na základě výstupů pracovních skupin a výstupů od obcí obsahuje Strategickou vizi a cíle a opatření, které jsou rozděleny na dvě části – první z nich jsou společné cíle a opatření pro všechny pracovní skupiny. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0366/04/2016/ZK ze dne 21.června 2016
PNG
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně ročně neuvedeno
TISK
i