KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor regionálního rozvoje
Datum schválení
11.12.2018
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje územního obvodu Kraje Vysočina je střednědobý programový dokument k podpoře regionálního rozvoje na úrovni kraje, který specifikuje strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity, které bude kraj ve své samostatné působnosti podporovat. show
Implementace
Programová část definuje na základě zjištění v analytické části a SWOT analýze základní rozvojové směry na úrovni prioritních oblastí. Prioritních oblastí je celkem 5 a jsou dále rozpracovány do úrovně opatření a aktivit. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0775/08/2018/ZK dne 11.12.2018
PNG
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument vznikl přejmenováním a prodloužením platnosti Programu rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018 (viz usnensení Zastupitelstva Kraje Vyspčina č. 0775/08/2018/ZK dne 11.12.2018)
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno
TISK
i