KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina 2021-2025

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Datum schválení
22.12.2020
Doba platnosti
2021 - 2025
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 0583/08/2020/ZK
TISK
i