KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Program rozvoje Kraje Vysočina 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
ORR
Datum schválení
24.3.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Základní koncepční dokument na úrovni kraje Vysočina.
Implementace
Naplňován je realizovanými projekty a grantovými programy kraje Vysočina.
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení 0138/02/2015/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Částečně 1 rok neuvedeno
TISK
i