KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
2.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2025
Popis dokumentu
POH KV je dlouhodobým strategickým dokumentem, který určuje základní směr v nakládání s hlavními skupinami odpadů, pro které jsou stanoveny zákonné cíle a to při maximální snaze o dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady. show
Implementace
Závazná část vychází z nařízení vlády č. 352/2014 Sb. a je doplněna o cíle a opatření specifickými pro území Kraje Vysočina. Směrná část stanoví především nástroje vedoucí k cílům stanoveným v závazné části vč. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vychází z Plánu odpadového hospodářství ČR.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 2. února. 2016 usnesením č. 0048/01/2016/ZK
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně ročně neuvedeno
TISK
i