KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR

KRAJ VYSOČINA

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 2018-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ VYSOČINA
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
12.12.2017
Doba platnosti
2018 - 2025
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, který charakterizuje základní směry podpory EVVO a je základnou pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO v kraji. show
Implementace
Konkrétní aktivity k naplnění cílů jsou definovány ve tříletých akčních plánech. Na akční plán 2018–2020 budou navazovat další tříleté akční plány s konkrétními opatřeními pro naplnění cílů koncepce EVVO. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0599/07/2017/ZK ze dne 12. prosince 2017
PNG
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno
TISK
i