KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKRAJ VYSOČINA › Komunitní plány - 10P  

KRAJ VYSOČINA

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - KRAJ VYSOČINA - Největší priority definované 23.11.2023 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2023 2024
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Propagace lokálních potravin Kraje Vysočina tzn. „od vidlí po vidličku“ a při realizaci krajských investic upřednostňovat dřevo jako stavební materiál [7.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nepřipustit narušování krajinného rázu Vysočiny (větrné elektrárny, velkoplošné fotovoltaiky, VRT) [8.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora psychického zdraví obyvatel, zejména zranitelných skupin (děti, senioři) [3.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zapojit do výuky více moderní technologie a poučit učitele, jak se s nimi pracuje [11.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatečné investice Kraje Vysočina do veřejné infrastruktury sloužící cestovnímu ruchu a rozvoj cyklostezek [9.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Výstavba vysokorychlostních tratí a modernizace navazujících tratí [5.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Finančně podpořit vznik druhově pestrých lesů po kůrovcové kalamitě a tím zvýšit mimoprodukční funkce lesa [7.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Změnit styl výuky a zaměření na zdroje informací (více než memorování) [11.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zintenzivnit odkup pozemků za účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině [8.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zlepšovat dostupnost služeb, včetně sociálních, informovanost o nich s cílem řešit dopady stárnutí populace [4.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina 2024-2026 - 23.11.2023

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i