KRAJ VYSOČINA
Znak KRAJ VYSOČINA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaKRAJ VYSOČINA › Komunitní plány - 10P  

KRAJ VYSOČINA

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - KRAJ VYSOČINA - Největší priority definované 29.4.2021 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2021 2022
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany přírody a související vzdělávání (podpora drobných projektů – zadržení vody v krajině, podpora biodiverzity, meze, remízky, mokřady, obnova polních cest)
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, cestovní ruch a rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, integrační opatření pro cyklisty)
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dalších přírodně cenných pozemků a účelem zajištění ochranářského managementu a zadržení vody v krajině (budování zelené infrastruktury)
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Absence akutních krizových lůžek pro náhlé nepříznivé situace
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při obnově a následné péči o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční podpory pro vlastníky lesů pro správné a udržitelné hospodaření v lesích s ohledem na budoucnost a na klimatickou změnu a řádné plnění mimoprodukčních funkcí lesa
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní život a práci, s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských zdrojů
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zkvalitňování vysokorychlostního připojení k internetu (budování optického vedení min. 100 MB/s – bílá a šedá místa – legislativní problémy s pokládáním optiky do výkopů společně s dalšími vedeními – právní pomoc ze strany kraje)
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podporovat projekty, které budou zaměřené na metodickou podporu učitelů, na síťování škol a sdílení dobré praxe (např. návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování výuky (alternativy k současnému vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hodnocení...) včetně zvýšení podpory učitelů ze strany zřizovatelů
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení informovanosti o možnostech podpory v této oblasti
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru řady závažných onemocnění
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Podpora osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen proti COVID-19, ale též proti dalším onemocněním
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Kraje Vysočina (2021-2023) - 29.4.2021

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i