Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
2.2 Podporovat rozvoj sociálních a zdravotních služeb, sociálního bydlení a služeb prevence kriminality na území města Vsetína v souladu s cíli komunitního plánu a souvisejících koncepcí města Vsetína a s důrazem na terénní a ambulantní služby viz dokument »
2.3 Zvyšovat pracovní uplatnitelnost nezaměstnaných osob, včetně znevýhodněných skupin osob, na trhu práce na území města Vsetína viz dokument »
2.4 Zlepšovat stav infrastruktury sportu, kultury a volného času a realizaci sportovních a volnočasových aktivit na území města Vsetína, a to včetně vazby na posilování sociální soudržnosti viz dokument »
3.1 Zvyšovat urbanistickou kvalitu prostředí města Vsetína při respektování principů udržitelného rozvoje a v návaznosti na Koncepci bydlení města Vsetína viz dokument »

Strategický dokument

Znak VsetínKomunitní plán sociálních služeb a péče ORP Vsetín 2020-2023
1.1 PODPORA STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VSETÍN viz dokument »
1.2 ROZVOJ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VSETÍN viz dokument »
1.3 VZNIK NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VSETÍN viz dokument »
1.4 ČINNOST ORGANIZACÍ NEPODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI DLE ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ NA ÚZEMÍ ORP VSETÍN viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínKoncepce proseniorské politiky města Vsetín 2022-2023
1.2 Mezigenerační soužití a soudržnost rodiny, prevence sociální izolace viz dokument »
1.3 Podpora a rozvoj služeb pro seniory viz dokument »
1.5 Ochrana a bezpečí seniorů, příznivé prostředí viz dokument »
Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
2.3 Vybudovat dostatek bytů se smart prvky - pro mladé rodiny s dětmi, pro začínající podnikatele, pro seniory. Vybudovat zázemí i pro opuštěná zvířata viz dokument »
4.1 Zkvalitnit a rozšířit smart služby pro seniory viz dokument »
4.3 Zvýšit bezpečnost pro občany viz dokument »
Znak VsetínKoncepce bydlení města Vsetína 2012-2020
1.1 STABILIZACE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO FONDU V MAJETKU MĚSTA viz dokument »
1.2 PODPORA REGENERACE A ROZVOJE BYTOVÉHO FONDU viz dokument »
1.3 EFEKTIVNÍ SPRÁVA BYTOVÉHO FONDU viz dokument »
1.4 VYTVOŘENÍ FUNKČNÍHO SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ viz dokument »
Znak VsetínStrategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020
1.1 Zvýšení dostupnosti bytových kapacit pro realizaci sociálního bydlení viz dokument »
1.2 Prevence ztráty bydlení a udržení/zlepšení kvality stávajícího bydlení viz dokument »
1.3 Nastavení systému mezioborové spolupráce v oblasti sociálního bydlení na lokální úrovni viz dokument »
2.1 Podpora funkcí rodiny a rodiny jako celku i jejich jednotlivých členů viz dokument »
5.1 Posílení prevence u dětí a mládeže sociálně znevýhodněných viz dokument »
5.2 Preventivní programy posilující prevenci ztráty bydlení a prevenci kriminality viz dokument »
TISK
i