Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
2.1 Zajistit rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání na území města Vsetína v souladu se vzdělávacími potřebami, znalostmi a dovednostmi dětí/žáků/studentů a dalších účastníků ve vzdělávání, a to včetně terciárního vzdělávání na území města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínKoncepce proseniorské politiky města Vsetín 2022-2023
1.4 Podpora neformálního vzdělávání viz dokument »
Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
3.1 Zvýšit vzdělanost ve městě napříč generacemi pomocí chytrého vzdělávání viz dokument »
Znak VsetínMístní plán inkluze města Vsetína 2017-2020
1.1 Soustavná docházka dětí do MŠ viz dokument »
1.2 Podpora kvalitní předškolní přípravy a včasná péče o děti s nutností individuálního přístupu (vč. 2 letých, s jazyk. bariérou atd.) viz dokument »
1.3 Přiblížení a propagace tématu předškolního vzdělávání viz dokument »
1.4 Mezioborová spolupráce subjektů pro zlepšení komunikace při řešení problémů škola-rodina-další instituce viz dokument »
2.1 Posilování rodičovských kompetencí pro dostatečnou podporu dítěte ve vzdělávání viz dokument »
2.2 Prevence školní neúspěšnosti v důsledku koncentrace dětí sociálně znevýhodněných na vybranou školu viz dokument »
2.3 Přiblížení a propagace tématu společného vzdělávání na lokální úrovni viz dokument »
2.4 Mezioborová spolupráce subjektů pro zlepšení komunikace při řešení problémů škola-rodina-další instituce viz dokument »
2.5 Podpora kvalitní školní přípravy dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí a jeho úspěšné fungování a absolvování ZŠ viz dokument »
2.6 Posílení odborných personálních kapacit v ZŠ pro zajištění inkluzivního vzdělávání pedagogů a metodické vedení pedagogických pracovníků na ZŠ viz dokument »
TISK
i