Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
1.1 Zvyšovat konkurenceschopnost podniků a kvalitu podnikání města Vsetína viz dokument »
1.2 Rozvíjet podnikatelství na území města Vsetína a podporovat příchod nových investorů viz dokument »
1.3 Rozvíjet cestovní ruch na území města Vsetína s důrazem na zážitkovost, spolupráci a tematickou profilaci viz dokument »
2.3 Zvyšovat pracovní uplatnitelnost nezaměstnaných osob, včetně znevýhodněných skupin osob, na trhu práce na území města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
1.1 Podpořit chytré podnikání v digitální ekonomice viz dokument »
1.2 Zvýšit spolupráci ze zájmovými skupinami v podnikatelské oblasti viz dokument »
1.3 Vytvořit vhodné prostředí pro začínající firmy a pro investory viz dokument »
2.1 Zatraktivnit město Vsetín pro zvýšení cestovního ruchu viz dokument »
Znak VsetínStrategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020
4.1 Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení počtu pracovních míst viz dokument »
TISK
i