Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
3.2 Zlepšovat dopravní dostupnost, zvyšovat kvalitu silnic a pozemních komunikací a zlepšovat nabídku parkovacích míst na území města Vsetína viz dokument »
3.3 Rozvíjet udržitelné formy dopravy na území města Vsetína viz dokument »
3.4 Rozvíjet kvalitu a kapacitu technické infrastruktury v souladu s potřebami rozvoje města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínPlán udržitelné městské mobility Vsetín (2019)
1.1 Efektivní městská hromadná doprava viz dokument »
1.2 Veřejná prostranství uzpůsobená pro bezemisní dopravu viz dokument »
1.3 Rozvoj cykloinfrastruktury a infrastruktury pro pěší viz dokument »
1.4 Nastavení účinné a přehledné regulace parkování viz dokument »
1.5 Zvýšení bezpečnosti dopravy viz dokument »
1.6 Využití technologických inovací viz dokument »
Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
5.1 Zvýšit plynulost, snížit zatížení a zvýšit bezpečnost dopravy (vč. cyklistické) viz dokument »
5.2 Zvýšit možnost (+zlepšit) parkování a snížit dopravní zátěž pomocí smart technologie viz dokument »
TISK
i