Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVsetínStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Vsetín

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak VsetínStrategický plán rozvoje města Vsetína 2016-2023
3.1 Zvyšovat urbanistickou kvalitu prostředí města Vsetína při respektování principů udržitelného rozvoje a v návaznosti na Koncepci bydlení města Vsetína viz dokument »
4.1 Zvyšovat efektivitu, otevřenost a transparentnost veřejné správy města Vsetína viz dokument »
4.2 Implementovat horizontální témata napříč jednotlivých priorit a cílů Strategického plánu rozvoje města Vsetína viz dokument »

Koncepce

Znak VsetínKoncepce proseniorské politiky města Vsetín 2022-2023
1.6 Podpora informovanosti a komunikace viz dokument »
Znak VsetínKomunikační strategie města Vsetín (2020)
1.1 Webové stránky jako jednotné prostředí poskytující informace viz dokument »
1.2 Profily města na sociálních sítích jako významný zdroj informací viz dokument »
1.3 Mobilní rozhlas jako významný zdroj informací viz dokument »
2.1 Vsetínské noviny jako vyhledávaný zdroj aktuálních informací viz dokument »
2.2 Informační nástěnky jako aktuální zdroj informací viz dokument »
2.3 Připravený a srozumitelný městský rozhlas viz dokument »
Znak VsetínSmart koncepce Vsetín (2020)
1.4 Efektivně vynakládat finanční prostředky pro rozvoj města viz dokument »
4.2 Zoptimalizovat krizovou komunikaci s využitím moderních nástrojů viz dokument »
4.4 Zvýšit efektivitu komunikace s občanem pomocí moderních nástrojů, nabízet levnější a dostupnější služby občanům viz dokument »
4.5 Mít elektronickou veřejnou správu (interně) viz dokument »
4.6 Mít kvalitní ICT vč. využívání chytrých dat viz dokument »
6.3 Zefektivnit nakládání s odpadní vodou, modernizace kanalizace viz dokument »
TISK
i