Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Obecný cíl"

Strategický plán pro sociální začleňování Vsetín 2017-2020

GesceSpolugesceSpolupráce
1. Bydlení
1.1 Zvýšení dostupnosti bytových kapacit pro realizaci sociálního bydlení
1.2 Prevence ztráty bydlení a udržení/zlepšení kvality stávajícího bydlení
1.3 Nastavení systému mezioborové spolupráce v oblasti sociálního bydlení na lokální úrovni
2. Rodina
2.1 Podpora funkcí rodiny a rodiny jako celku i jejich jednotlivých členů
3. Zdraví
3.1 Zvýšení povědomí o kvalitě zdraví u rodin sociálně znevýhodněných formou osvěty
4. Zaměstnanost
4.1 Rozvoj zaměstnanosti a zvýšení počtu pracovních míst
5. Bezpečnost a prevence
5.1 Posílení prevence u dětí a mládeže sociálně znevýhodněných
5.2 Preventivní programy posilující prevenci ztráty bydlení a prevenci kriminality
TISK
i