Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Smart koncepce Vsetín (2020)

GesceSpolugesceSpolupráce
1. SMART ECONOMY
1.1 Podpořit chytré podnikání v digitální ekonomice
1.2 Zvýšit spolupráci ze zájmovými skupinami v podnikatelské oblasti
1.3 Vytvořit vhodné prostředí pro začínající firmy a pro investory
1.4 Efektivně vynakládat finanční prostředky pro rozvoj města
2. SMART LIVING
2.1 Zatraktivnit město Vsetín pro zvýšení cestovního ruchu
2.2 Zvýšit dostupnost kultury (eCulture) pro občany Vsetína
2.3 Vybudovat dostatek bytů se smart prvky - pro mladé rodiny s dětmi, pro začínající podnikatele, pro seniory. Vybudovat zázemí i pro opuštěná zvířata
3. SMART PEOPLE
3.1 Zvýšit vzdělanost ve městě napříč generacemi pomocí chytrého vzdělávání
4. SMART GOVERNANCE
4.1 Zkvalitnit a rozšířit smart služby pro seniory
4.2 Zoptimalizovat krizovou komunikaci s využitím moderních nástrojů
4.3 Zvýšit bezpečnost pro občany
4.4 Zvýšit efektivitu komunikace s občanem pomocí moderních nástrojů, nabízet levnější a dostupnější služby občanům
4.5 Mít elektronickou veřejnou správu (interně)
4.6 Mít kvalitní ICT vč. využívání chytrých dat
5. SMART MOBILITY
5.1 Zvýšit plynulost, snížit zatížení a zvýšit bezpečnost dopravy (vč. cyklistické)
5.2 Zvýšit možnost (+zlepšit) parkování a snížit dopravní zátěž pomocí smart technologie
6. SMART ENVIRONMENT
6.1 Využít potenciál alternativních zdrojů energie (OZE)
6.2 Efektivně nakládat s odpady, s energií, zavést efektivní osvětlení pro zvýšení úspor
6.3 Zefektivnit nakládání s odpadní vodou, modernizace kanalizace
TISK
i