Vsetín
Znak Vsetín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Vsetín

Akční realizační plán ke Komunitnímu plánu sociálních služeb a péče Vsetínska (2008)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Vsetín
Datum schválení
25.6.2008
Doba platnosti
2008 - průběžně
AP KPSSP Vsetínska 2008 je implementačním plánem k dokumentu
TISK
i