Votice
Znak Votice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Votice

Plán prevence kriminality města Votice 2022-2026

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Votice
Datum schválení
30.12.2021
Doba platnosti
2022 - 2026
TISK
i