• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Velké Meziříčí

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Velké MeziříčíIntegrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2013-2020
1.1 Rozvoj a podpora vzdělanosti a adaptability lidských zdrojů viz dokument »
5.1 Rozvoj a modernizace školských zařízení a doprovodné infrastruktury viz dokument »

Koncepce

Znak Velké MeziříčíStrategický rámec MAP na území ORP Velké Meziříčí 2016-2023
1.1 Infrastruktura MŠ - Rekonstrukce a výstavba MŠ viz dokument »
1.2 Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání viz dokument »
1.3 Zvyšování kvalifikace pedagogů - osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů viz dokument »
2.1 Infrastruktura ZŠ - Rekonstrukce ZŠ viz dokument »
2.2 Vybavení ZŠ - zkvalitnění výuky viz dokument »
2.3 Podpora výuky v ZŠ viz dokument »
3.1 Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a Základních uměleckých škol viz dokument »
3.2 Podpora doplňkových aktivit a aktivit spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání viz dokument »
4.1 Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání viz dokument »
TISK
i