Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVelké MeziříčíRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Velké Meziříčí

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Velké MeziříčíIntegrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2021-2028
4.1 ŽIVÉ TEPNY MĚSTA viz dokument »
4.2 PROPOJENÍ A DOPLNĚNÍ REKREAČNÍCH CÍLŮ LOKÁLNÍCH MĚSTSKÝCH CENTER viz dokument »
4.3 KONCEPČNÍ STRATEGIE ROZVOJE NADMÍSTNÍCH SPORTOVNÍCH A TURISTICKÝCH CÍLŮ viz dokument »

Koncepce

Znak Velké MeziříčíKoncepce rozvoje kultury města Velké Meziříčí 2021-2025 s výhledem do roku 2030
1.1 Vyřešit nedostatečné zázemí pro zřizované instituce viz dokument »
1.2 Vytvořit zázemí pro rozšíření spektra kulturních aktivit s pomocí nevyužitých objektů viz dokument »
2.1 Pojmenovat prvky lokální identity viz dokument »
2.2 Zkvalitnit prezentaci místního kulturního dědictví i propagaci současného kulturního a společenského dění viz dokument »
3.1 Vytvořit podmínky pro aktivity začínajících tvůrců, organizátorů a mladé generace viz dokument »
3.2 Využívat kulturní aktivity jako nástroj vzdělávání a podpory kreativity viz dokument »
4.1 Zajistit koncepční rozvoj zřizovaných organizací v souladu s cíli rozvoje města viz dokument »
4.2 Podpořit rozvoj nezřizované kulturní scény a spolupráci aktérů v kultuře viz dokument »
Znak Velké MeziříčíZdravotní plán města Velké Meziříčí 2021-2025
3.1 BUDE PODPOŘENO SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE viz dokument »
TISK
i