Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaVelké MeziříčíRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Velké Meziříčí

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Velké MeziříčíIntegrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí 2021-2028
1.3 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST viz dokument »

Koncepce

Znak Velké MeziříčíKoncepce rozvoje kultury města Velké Meziříčí 2021-2025 s výhledem do roku 2030
3.1 Vytvořit podmínky pro aktivity začínajících tvůrců, organizátorů a mladé generace viz dokument »
3.2 Využívat kulturní aktivity jako nástroj vzdělávání a podpory kreativity viz dokument »
Znak Velké MeziříčíStrategický rámec MAP na území ORP Velké Meziříčí 2016-2023
1.1 Infrastruktura MŠ - Rekonstrukce a výstavba MŠ viz dokument »
1.2 Vybavení MŠ - zvýšení kvality vzdělávání viz dokument »
1.3 Zvyšování kvalifikace pedagogů - osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů viz dokument »
2.1 Infrastruktura ZŠ - Rekonstrukce ZŠ viz dokument »
2.2 Vybavení ZŠ - zkvalitnění výuky viz dokument »
2.3 Podpora výuky v ZŠ viz dokument »
3.1 Rekonstrukce a vybavení objektů zájmového a neformálního vzdělávání a Základních uměleckých škol viz dokument »
3.2 Podpora doplňkových aktivit a aktivit spolupráce klíčových aktérů ve vzdělávání viz dokument »
4.1 Spolupráce klíčových aktérů vzdělávání viz dokument »
TISK
i