Velké Meziříčí
Znak Velké Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkaVelké Meziříčí › Komunitní plány - 10P  

Velké Meziříčí

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled největších priorit veřejnosti, tzv. „10P“.... +
tisk
i

"10P" - Velké Meziříčí - Největší priority definované 20.5.2019 (Očima lidí)

Rozbalit všechna +
  2019 2020
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
Propojení cyklostezek centrem města [J.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dokoupení zbývající části pozemků bývalého areálu Svitu do majetku města a jeho revitalizace (zeleň, klidová zóna a přírodní amfiteátr) [A.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Výstavba plaveckého bazánu [F.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Legalizace grafitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku [J.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Dobudování obchvatu Velkého Meziříčí ( přivedení silnice II/360 přímo k dálničnímu exitu Velké Meziříčí – východ) [H.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit legalizaci grafitů na protipovodňových stěnách a výstavby skateparku [F.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích [G.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů [B.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nedostatek sociálních bytů [D.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit) [A.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajištění pravidelných dopravních spojů do bazénu (Třebíč) [B.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí (tělocvična + hřiště) [E.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města [C.1]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zajistit dostupnost dětského psychologa [D.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů [H.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Řešit rozšíření parkovacích kapacit v centru města - areál Svit [H.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu [C.2]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0
Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2014 [D.3]
Co pro to děláme?
0 0 0 0 0 0


Související dokumentace: Komunitní plán zdraví a kvality života Velké Meziříčí (2019-2020) - 20.5.2019

zobrazit všechny dosavadní komunitní plány show

Celostátní přehled veřejných fór
TISK
i