Valašské Meziříčí
Znak Valašské Meziříčí

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Valašské Meziříčí

Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Valašském Meziříčí na období následujících deseti let (2017)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Město Valašské Meziříčí
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2017 - 2027
TISK
i